24 червня 2011

 

Порядок складання запиту на інформацію визначений ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Запит на інформацію - це прохання особи до районної державної адміністрації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

 

Запитувач має право звернутися до райдержадміністрації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

.

 

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 

Письмовий запит подається в довільній формі.

 

Запит на інформацію має містити:

 

1) ім`я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку, якщо такий є;

 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» недотримання вищевказаних вимог до запиту на інформацію є підставою для відмови в задоволенні запиту.

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

 

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов`язково зазначивши в запиті своє ім`я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Форма запиту на інформацію

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*
Розпорядник інформації
Козелецька районна державна адміністрація

 

Запитувач
_______________________________
(ПІБ (для фізичних осіб); назва організації,

 

_______________________________
ПІБ представника організації (для юридичних осіб та

 

_______________________________
об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)

 

_______________________________
(поштова (електронна) адреса, контактний телефон)

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

______________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назву реквізити чи зміст документа)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений чинним законодавством строк:

______________________________________________________________________________________________

                                  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

 

на електронну адресу __________________________________________________________________________

телефаксом__________________________________________________________________________________

за телефоном_________________________________________________________________________________

 
__________________                                                                                                            ___________________

         (дата)                                                                                                                                         (підпис)

 

Запит подається до сектору діловодства, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації (вул.Соборності, б.27, к.208, смт Козелець, 17000). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

* Запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»