24 червня 2011

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (Закон ухвалений Верховною Радою України 13.01.2011, опублікований у газеті "Голос України" 09.02.2011, набув чинності 09.05.2011)

 

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

 

 

 


Відповідно до ст..15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов`язані оприлюднювати:

 

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності  та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

 

2) нормативно-правові акти   акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню,  інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

 

3)перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

 

4)  порядок складання, подання запиту на інформацію,  оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

 

5)  інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

 

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

 

7)плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

 

8)розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

 

9)загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

 

10)звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

 

11) інформацію про діяльність суб`єктів владних повноважень, а саме про:

 

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

 

прізвище, ім`я та по батькові, службові номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

 

розклад роботи та графік прийому громадян;

 

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;