back

Розпочався процес реорганізації районних державних адміністрацій

15 січня 2021

Відповідно до нового адміністративно-територіального устрою на Чернігівщині утворили 5 нових районів. Відповідні рішення Верховна Рада України прийняла ще влітку 2020 року. Разом зі скороченням кількості районів нині відбувається скорочення кількості районних державних адміністрацій.

 

Відтак, Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків райдержадміністрації, що припиняються. Цю постанову Кабінет Міністрів схвалив 16 грудня. Опубліковано текст Розпорядження №1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій».

 

Ці документи дозволяють привести систему районних державних адміністрацій у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою країни. У Чернігівській області розпочато процес реорганізації 17 районних державних адміністрацій шляхом приєднання до п’яти РДА в адміністративних центрах нових районів – Ніжинської, Корюківської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської.

 

Процес реорганізації РДА Чернігівщини координує Чернігівська обласна державна адміністрація. Відповідно до розпоряджень голови Чернігівської облдержадміністрації у райдержадміністраціях області створено комісії з реорганізації та затверджено їх персональний склад. Головами таких комісій є голови райдержадміністрацій.

 

Комісії, зокрема, відповідають за державну реєстрацію нових РДА та реорганізацію старих, інвентаризацію та передачу майна, складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності, переведення працівників.

 

До складу комісії з реорганізації входять працівники юридичної, кадрової, бухгалтерської служб райдержадміністрацій, що припиняються. Комісія з реорганізації забезпечує:

 

1) здійснення державної реєстрації утворення райдержадміністрації новоутвореного району як юридичної особи публічного права;

 

2) здійснення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи публічного права в результаті реорганізації шляхом приєднання;

 

3) здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи публічного права — райдержадміністрації, до яких приєднуються райдержадміністрації, що припиняються, та їх структурні підрозділи із статусом юридичних осіб публічного права;

 

4) складення переліку підприємств, установ, організацій та майна, які належать до сфери управління райдержадміністрації, що припиняється;

 

5) складення переліку підприємств, установ та організацій, засновником яких є райдержадміністрація, що припиняється;

 

6) інвентаризацію активів та зобов’язань райдержадміністрації, що припиняється, або її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права у порядку, передбаченому законодавством;

 

7) здійснення заходів, пов’язаних з: виявленням кредиторів та задоволенням відповідно до законодавства їх вимог, одержанням дебіторської заборгованості; списанням дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення відповідно до законодавства; повним відображенням у передавальному акті майна, прав та обов’язків райдержадміністрацій, що припиняються, які переходять до правонаступників — утворених райдержадміністрацій на території новоутворених районів та райдержадміністрацій, які існують в адміністративних центрах новоутворених районів;

 

8) підготовку та подання на подальше затвердження передавальних актів райдержадміністрацій, що припиняються;

 

9) передачу активів та зобов’язань райдержадміністрацій, що припиняються, їх правонаступникам відповідно до затверджених передавальних актів;

 

10) складення та подання фінансової та бюджетної звітності райдержадміністраціями, що припиняються;

 

11) здійснення державної реєстрації припинення відповідних райдержадміністрацій;

 

12) знищення печаток та штампів припинених райдержадміністрацій;

 

13) організацію заходів, пов’язаних зі звільненням та переведенням працівників райдержадміністрацій, що припиняються;

 

14) вирішення інших питань відповідно до законодавства.

 

Комісія з реорганізації організовує свою діяльність у формі засідань. Рішення комісії з реорганізації оформляється протоколами. Комісія з реорганізації є правоможною у разі, коли на її засіданні присутні більш ніж половина її членів. Рішення комісії з реорганізації приймаються простою більшістю голосів від її складу.

 

У своїй діяльності новосформовані районні державні адміністрації керуватимуться чинним законом України «Про місцеві державні адміністрації». Голів новостворених райдержадміністрацій призначає Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.

 

Для реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади уряд оновив структуру місцевих державних адміністрацій. Обласні та районні державні адміністрації мають сформувати свої підрозділи за новою структурою. Затверджено Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606». А саме, змінені Рекомендаційні переліки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

 

Склад місцевої державної адміністрації формують її апарат та структурні підрозділи, які згруповано за двома напрямками: здійснення виконавчої влади і забезпечення взаємодії та здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування. Також в місцевих державних адміністраціях мають працювати Служба у справах дітей та архівний підрозділ.

 

Важлива зміна – до переліку включено підрозділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, як продовження руху в напрямку цифрового суспільства.

Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю Козелецької РДА