back

Соціально-економічне становище Чернігівської області у січні

07 березня 2019

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 1005,8 тис. осіб. Упродовж 2018р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 14333 особи.

Порівняно з 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 1167 осіб.

Упродовж 2018р. народилися 6854 малюки. Кількість померлих склала 19304 особи.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2019р. становила 12,5 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 84,2%.

 

Більше половини (55,4%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець січня 2019р. становив 2,1% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,7%) порівняно                           з жителями міських поселень (1,8%).

 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у січні 2019р., становила 10,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2992 грн, що дорівнює 71,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж січня 2019р. збільшилася на 17,7% й на кінець місяця становила 1,4 тис.

 

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець січня 2019р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (18,7% від загальної кількості заявлених вакансій), професіоналів (17,1%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,9%), технічних службовців (3,3%).

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в  цілому по області зменшилося з 10 осіб на кінець грудня 2018р. до 9 осіб на кінець січня 2019р.

 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з 2017р. зросла на 24,1% й становила 6995 грн.

 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області
в 1,6–1,2 раза.

 

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування й не перевищував 69,7% середнього показника в області.

 

Індекс реальної заробітної плати у 2018р. порівняно з 2017р. становив 111,7%.

 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж 2018р. зросла на 7,2 млн.грн (в 1,7 раза) та на 1 січня 2019р. становила 17,2 млн.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2018р.

 

Борги працівникам економічно активних підприємств становили 11,6 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж 2018р. на 5,6 млн.грн

(в 1,9 раза). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 6,6 млн.грн (56,7% загальної суми).

 

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня 2019р. становила 863 особи

(0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

 

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 13417 грн, що в 1,7 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої

за грудень 2018р.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

У 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 323,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 221,9 тис., у сільській місцевості – 101,5 тис.

 

Сума призначених субсидій у 2018р. становила 123,4 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 92,6 млн.грн, у сільській місцевості – 30,8 млн.грн.

 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2018р. становив 678,8 грн (у груді 2017р. – 1114,5 грн).

 

Крім того, у 2018р. 36,8 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 6,3 тис., у сільській місцевості – 30,5 тис.

 

Середній розмір призначеної в грудні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2624,6 грн (у грудні 2017р. – 1932,3 грн).

 

У 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 122,3 млн.грн.

 

У 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1792,1 млн.грн, що становить 75,2% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії сплачено 665,2 млн.грн.

 

На кінець 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 543,7 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 237,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 38,6 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 21,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 69,8 млн.грн.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2019р. в області становив 100,9%, в Україні – 101%.

 

Найбільше (на 20,1%) подорожчали овочі, на 1,2–2,9% – макаронні вироби, хліб, яйця, сири, масло, молоко та фрукти. Водночас рис знизився в ціні на 2,7%, сало – на 2,2%, цукор – на 1,4%.

 

Тютюнові вироби стали дорожчими на 2,4%.

 

Ціни (тарифи) на опалення збільшилися на 16,8%, гарячу воду – на 15,7%.

 

Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 18,4%, у автодорожньому – на 4,4%, проте паливо та мастила знизилися в ціні на 7,2%.

 

Вартість місцевого телефонного зв’язку зросла на 17,7%, поштових послуг – на 14,3%, Інтернету – на 5,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

У січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. індекс промислової продукції становив 82,6%. 

 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 102,7%, у переробній промисловості – 71%.

 

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції склав 53,1%. Зменшилося виробництво вод із додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) на 0,8%, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 13,7%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 15,5%, виробів ковбасних та подібних продуктів із м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 16,7%, молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л – на 16,8%, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 21,8%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 33,8%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 57,6%,

 

Водночас зросло виробництво олії соняшникової та її фракцій, нерафіновановиних (крім хімічно модифікованих) – у 3,2 раза, свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 91,7%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 4,6%.

 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 92,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 75,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 127,7%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 95,8%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 140,8%, у машинобудуванні – 105%.

 

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 99,7%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні 2019р., за розрахунками, становив 100,9% до січня 2018р., у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 105,7%, господарствах населення – 93,4%.

 

За розрахунками, на 1 лютого 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 186,3 тис. голів (на 3,6% менше 1 лютого 2018р.), у т.ч. корів – 104,1 тис. (на 5,9% менше); свиней – 173,1 тис. (на 7% більше), овець і кіз – 29,8 тис. (на 1,3% менше), птиці всіх видів
3394,7 тис. голів (на 3,3% більше).

 

У господарствах населення утримувалося 42,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 57%; 40,1% – свиней, 91,6% – овець і кіз та 93,1% птиці свійської.

 

Господарствами всіх категорій у січні 2019р. реалізовані на забій 5 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі, що на 6,4% більше, ніж у січні 2018р., вироблені 31,6 тис.т молока (на 1,2% менше) та 15,5 млн.шт яєць (на 2,6% більше).

 

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 52%, молока – 38,6%, яєць – 65,8%.

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 66,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні 2019р. порівняно із січнем 2018р. становив 178,1%.

 

Порівняно із січнем 2018р. виробництво будівельної продукції зросло на 78,1%, у т.ч. з будівництва будівель – на 82,4% (житлових – на 67%,­ нежитлових – у 2 рази), інженерних споруд – на 51,8%.

 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 85,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 6,7% та 8,1% відповідно.

 

У 2018р. в області прийнято в експлуатацію 97,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 55,5% − в одноквар-тирних будинках, 44,5% – у будинках із двома й більше квартирами.

 

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2018р. порівняно з 2017р. зменшилася на 17,4%. 

 

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 72,8 тис.м2 загальної площі  житла (74,4% загального обсягу), у сільській місцевості – 25,1 тис.м2 (25,6%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях порівняно з попереднім роком зменшилися на 27,1%, у сільській місцевості збільшилися на 34,7%.

 

Крім того, у 2018р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 5,8 тис.м2 (у 2017р. – 2,5 тис.м2).

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

У січні–грудні 2018р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 8258,3 млн.грн капітальних інвестицій, що на 17,7% більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–грудні 2017р.

 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,1% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 6166,5 млн.грн (74,7%).

 

Кредити банків та інші позики становили 371,1 млн.грн (4,5%), кошти населення на будівництво житла – 311,8 млн.грн (3,8%). За рахунок коштів державного бюджету освоєно 384,9 млн.грн (4,7%), місцевих бюджетів –  987,3 млн.грн (12%).

 

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності переважало сільське, лісове та рибне господарство – 44,8% загального обсягу, на промисловість припадало 24,5%, на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 11,9%, будівництво – 7,5%.

 

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала 2,5%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 2,2%.

 

Капітальні інвестиції в житлове будівництво зменшилися на 4% порівняно із січнем–груднем 2017р.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У 2018р. експорт товарів становив 755 млн.дол. США, імпорт – 483,3 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився на 20,8% (на 129,9 млн.дол.), імпорт – на 8,6% (на 38,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 271,7 млн.дол. (у 2017р. також позитивне – 180 млн.дол.).

 

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2017р. збільшилася частка зернових культур, деревини й виробів із деревини, готових харчових продуктів. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, молока та молочних продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них.

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 304,7 млн.дол., або 40,4% від загального обсягу експорту (у 2017р. – 224,6 млн.дол., або 35,9%), та збільшився порівняно з 2017р. на 80,1 млн.дол., або на 35,7%.

 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Італії, Німеччини, Польщі, Литви.

 

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусі, Єгипту, Туреччини, Грузії, Китаю, Азербайджану, Молдови, Республіки.

 

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю в 3,4 раза, Іспанії – у 3 рази, Азербайджану – в 1,8 раза, Єгипту – в 1,5 раза, Нідерландів – на 37,6%, Білорусі – на 32,8%, Німеччини – на 23,9%, Румунії – на 22,6%, Грузії – на 11,5%, Молдови, Республіки – на 3,2%; зменшився до Туреччини – на 25,9%, Італії – на 12,8%, Російської Федерації – на 11,1%, Польщі – на 8,8%.

 

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, шкур необроблених, шкіри вичиненої, недорогоцінних металів та виробів із них. Зменшилася частка готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 215,4 млн.дол., або 44,6% загального обсягу (у 2017р. – відповідно 175,4 млн.дол. та 39,4%), та збільшився проти 2017р. на 40 млн.дол., або на 22,8%.

 

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Австрії.

 

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, США, Бразилії.

 

Порівняно з 2017р. імпорт товарів збільшився з Литви в 1,5 раза, Німеччини – на 35,8%, Великої Британії – на 34,4%, США – на 27,5%, Білорусі – на 19,3%, Італії – на 12,5%, Австрії – на 8,4%, Польщі – на 7,2%, Китаю – на 2,7%; зменшився з Бразилії – на 17,6%, Російської Федерації – на 6,3%, Нідерландів – на 3,4%.

 

У 2018р. експорт послуг становив 26,9 млн.дол. США, імпорт – 22,7 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився на 3,3% (на 0,9 млн.дол.), імпорт – на 13,3% (на 2,7 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 4,2 млн.дол. (у 2017р. також позитивне – 6 млн.дол.).

 

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 2017р. збільшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів, у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг. Натомість зменшилася частка транспортних послуг.

 

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 20,6 млн.дол., або 76,7% від загального обсягу експорту (у 2017р. – 17,7 млн.дол., або 67,9%), та збільшився порівняно з 2017р. на 3 млн.дол., або на 16,7%.

 

Основними партнерами в експорті послуг були Румунія, Нідерланди, США, Італія, Німеччина, Литва, Канада, Чехія, Латвія, Естонія.

 

Проти 2017р. зріс експорт послуг до всіх основних країн, крім Німеччини та Канади.

 

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності. Зменшилася частка послуг із ремонту та технічного обслуговування, ділових, пов’язаних із подорожами та транспортних.

 

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 21 млн.дол., або 92,8% (у 2017р. – відповідно 17,5 млн.дол. та 87,5%), та збільшився проти 2017р. на 3,5 млн.дол., або на 20,2%.

 

Основними партнерами в імпорті послуг були Велика Британія, Німеччина, Польща, Румунія, Російська Федерація, Білорусь, Литва.

 

Порівняно з 2017р. імпорт послуг зріс із Литви та Великої Британії, зменшився – з Німеччини, Російської Федерації, Польщі, Румунії, Білорусі.

 

У 2018р. в економіку Чернігівської області іноземними інвесторами із 16 країн світу вкладено 8,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

 

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування, на 31 грудня 2018р. становив 433,7 млн.дол. США.

 

Інвестиції надійшли з 38 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 414,8 млн.дол. (95,6% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 18,9 млн.дол. (4,4%).

 

До основних країн-інвесторів, на які припадає 91,5% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія, Нідерланди, Кіпр, Швейцарія, Латвія, Туреччина, Естонія.

 

На промислових підприємствах області зосереджено 92% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  – 3,7%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,7%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 0,7%, в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,3%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2019р. становив 1468,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,3% більше від обсягу січня 2018р.

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2019р. становив 968 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня 2018р. на 4,8%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні 2019р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 64,3 млн.ткм, або 90,6% від обсягу січня 2018р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 118,6 тис.т вантажів, що становить 113,4% від обсягу січня 2018р.

 

У січні 2019р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 56,7 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 6289,8 тис. пасажирів, що становить, відповідно, 93,4% та 89,2% від обсягу січня 2018р.

 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3048,1 тис. пасажирів, що становить 93,1% рівня січня 2018р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 1167,3 тис. пасажирів (92,2% до січня 2018р.).

 

Міським електротранспортом перевезено 3241,7 тис. пасажирів, що становить 85,8% рівня січня 2018р.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області