25 серпня 2020

 
Національний архівний фонд – надбання національної та світової культури, тому збережені документи складають невід’ємну частину нашого життя. Прагнення зберегти та примножити документальну пам’ять народу та держави в ім’я інтересів нинішніх та прийдешніх поколінь – обов’язок цивілізованого суспільства. 

 

У Козелецькому районі діють дві місцеві архівні установи: документи, віднесені до Національного архівного фонду зберігаються у архівному секторі районної державної адміністрації, соціально значущі документи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих установ, що не належать до Національного архівного фонду знаходяться на зберіганні в трудовому архіві Козелецького району. Крім того, кожне підприємство, установа, організація має свій архівний підрозділ, де працюють не професійні архівісти, а просто відповідальні за роботу з архівними документами особи, які сумлінно виконують свій обов’язок по збереженню і використанню документальних скарбів нашого району. 

 

Бережно зберігають архівні документи про минуле нашої країни. Розвиток архівної справи в Козелецькому районі розпочався з часу створення районного архіву при районному виконавчому комітеті на початку 30-х років 20 століття. У листопаді 1930 р. ВУЦВК ухвалив створити районні архівосховища для концентрації в них документів райвиконкомів, установ і організацій, які діяли на території районів. Законодавчо створення районних архівів було закріплене постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 червня 1932 р. «Про Центральне архівне управління УСРР, його місцеві органи та установи, що є при ньому та при його місцевих органах». 

 

До 1937 року архів був підпорядкований райвиконкому, контролювався і був підзвітний Архівному управлінню. З вересня 1937-го по 1941 роки – знаходився у РВ НКВС. З вересня 1941-го по вересень 1943 року припиняв свою діяльність у зв’язку з окупацією території району нацистськими окупантами в роки Другої світової війни. 

 

Після визволення Козелецького району від нацистських загарбників у вересні 1943 року архів відновив свою діяльність. 

 

Основним завданням стало виявлення  документів періоду окупації. Після відновлення діяльності підприємств, установ та організації, районний архів спрямував свою роботу на організацію діловодства в них, упорядкування та описування документів. 

 

Відповідно до постанови Ради Міністрів України від 3 січня 1959 року № 20 "Про затвердження Положення про районні і міські архіви" Козелецький районний архів був виведений з підпорядкування районного відділу МВС УРСР, переданий до виконкому Козелецької  районної Ради депутатів трудящих і став його структурним підрозділом. 

 

Архівосховище районного архіву знаходилось у приміщенні по вул.Свято-Преображенська, б.7 (Леніна), де на стелажах та у шафах зберігалися архівні документи. Надійшли на зберігання фонди виконавчих комітетів районної, міської, селищних і сільських рад Козелецького району, райпромкомбінату, машинно-тракторних станцій, сільськогосподарських артілей (колгоспів), бюджетних установ району. 

 

Указом Президії Верховної ради Української РСР від 30 листопада 1960 року ліквідовано Олишівський район і частина його території передана Козелецькому району, а в грудні 1962 року ліквідований Остерський район і вся його територія приєднана до Козелецького району. Зазначена територія стала найбільшою за площею, відповідно збільшилася зона комплектування архіву. Бракувало площі архівосховища для приймання документів.

 

У 1980 році архівосховище районного архіву було переміщене в підвальне приміщення будівлі Козелецьукої селищної ради по вул.Ф.Сидорука, б.9 (Піонерській). На той час це було покращення умов зберігання документів. Але вже через декілька років архівосховище не відповідало вимогам зберігання документів.

 

З 1959 по 1983 рік архів очолювала Дмитренко Антоніна Миколаївна.

 

У 1992 році в зв’язку з утворенням районної державної адміністрації районний архів був реорганізований в архівний відділ Козелецької районної державної адміністрації (у 1994-1995 роках – архівний відділ Козелецької районної Ради народних депутатів). Його завідувачем, а з січня 2000 року  по 2015 рік начальником, працювала Гудим Надія Миколаївна. 

 

У зв’язку зі зміною структури Козелецької районної державної адміністрації було прийняте розпорядження голови райдержадміністрації від 12 березня 2018 року № 159, щодо  реорганізації архівного відділу районної державної адміністрації шляхом перетворення в архівний сектор районної державної адміністрації.

 

З червня 2015 року начальником архівного відділу, а з травня 2018 року завідувачем архівного сектору призначено Ляхову Наталію Григорівну.

 

У 2007 році на сесії районної ради прийнято рішення про виділення для архівного відділу та новоствореного трудового архіву приміщення за адресою смт Козелець, вул.Соборності, б.86Б.

 

Приміщення, в яких розмістилися архівні установи, дають можливість додатково приймати на зберігання документи організацій, установ та підприємств району та якісно обслуговувати громадян.

 

Архівний сектор працює над накопиченням документів, які формуються у процесі національного державотворення. В документах, які зберігаються у архівному секторі, відображені всі аспекти соціально-економічного розвитку району: розпорядження чи накази з основної діяльності установ, протоколи сесій, засідань виконкомів рад, засідань правлінь, загальних зборів членів сільгоспформувань, річні бухгалтерські звіти, інші документи, у яких зафіксовано етапи становлення району в незалежній державі. За цими документами наступні покоління вивчатимуть історію нашого сьогодення. 

 

Архівний сектор Козелецької районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації.