12 серпня 2020

Програма медичних гарантій – перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів.

 

У 2020 році на виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Програма медичних гарантій запрацює в повному обсязі. Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) буде закуповувати медичні послуги у закладах охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форми власності (далі – надавачів) і оплачувати їх за договором. Процедура закупівель медичних послуг передбачатиме дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг (далі – вимоги).Вимоги до надання послуг згруповані в пакети медичних послуг. Пакет медичних послуг – новий термін в сфері охорони здоров’я в Україні. Пакет медичних послуг складається, власне, з медичних послуг, до яких застосовується єдиний опис щодо специфікації послуг і до надання яких встановлюються єдині умови надання таких послуг. Також, всі послуги, що включені до пакету, будуть оплачені з використанням єдиного типу тарифу. Власне тариф може відрізнятися для різних послуг в пакеті, але підхід до оплати (наприклад, за глобальним бюджетом), не буде відрізнятися. Вимоги до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій, розроблені для закладів (надавачів медичних послуг), які бажають укласти договір з НСЗУ. Формувалися вимоги на основі галузевих стандартів, уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших чинних нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг. Необхідне обладнання для надання медичних послуг може бути у власності закладу або інша юридична особа може надавати необхідне обладнання на умовах договору. Медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу за Програмою медичних гарантій, повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України, а саме: Постановою КМУ від 02.03.2016 р. № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»; наказом МОЗ України № 1977 від 31.10.2018 р. “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”; наказом МОЗ України № 446 від 22.02.2019 р. “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”; наказом МОЗ України № 742 від 23.11.2007 р. “Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою”.Вимоги є мінімальними і лише специфікують окремі важливі для Програми медичних гарантій умови роботи надавачів за договором з НСЗУ і не є галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я. Діяльність закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) і надалі регламентуватиметься чинним законодавством.

 

Вимоги до медичних послуг сформовані таким чином, що будь-який заклад, незалежно від його назви, рівня надання медичної допомоги та спеціалізації, який відповідає вимогам до надання послуг в межах Програми медичних гарантій, може укласти договір з НСЗУ на надання відповідної послуги/групи послуг.НСЗУ як центральний орган виконавчої влади реалізує політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення і є уповноваженою структурою, відповідальною за ефективне витрачання бюджетних коштів при наданні медичних послуг у межах Програми медичних гарантій. Це передбачено Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” та Положенням про НСЗУ. Завдання НСЗУ – здійснити закупівлю  якісних та безпечних  медичних послуг, необхідних пацієнту, в межах наявного бюджету Програми. Тому НСЗУ має переконатися, що такий надавач забезпечить надання якісних та безпечних медичних послуг і ефективне використання бюджетних коштів.Обов’язковими умовами для укладення договорів з НСЗУ залишаються:

 

– комп’ютеризації закладу (встановлення комп’ютерів або інших технічних засобів, наприклад планшетів, смартфонів, тощо);


– підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС;


– наявності у закладу діючої ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

підписання договору з Національною службою здоров’я України.

Екстрена медична допомога


Вимоги до екстреної медичної допомоги розроблені на основі Закону України «Про екстрену медичну допомогу», Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги (схвалено Розпорядженням КМУ № 383-р від 22.05.2019 р.), Постанови КМУ № 1114 від 21.11.2012 р. “Про затвердження типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги”, Постанови КМУ № 1116 від 21.11.2012 р. “Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, Постанови КМУ № 1118 від 21.11.2012 р. “Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події”, Постанови КМУ № 1119 від 21.11.2012 р. “Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події”, наказу МОЗ України № 500 від 29.08.2008 р. “Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України”, наказу МОЗ України № 370 від 01.06.2009 р. “Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги”, наказу МОЗ України № 101 від 06.02.2014 р. “Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги”.Первинна медична допомога


Вимоги до первинної медичної допомоги розроблені на основі наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018 р. «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» і відповідають чинним нормам договорів закладів, які надають первинну медичну допомогу, із НСЗУ.Вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога


Медичні послуги, які надаються в амбулаторних умовах


Амбулаторні медичні послуги включають лабораторні, функціональні та інструментальні обстеження, малі хірургічні втручання, планову стоматологічну допомогу дітям до 16 років, ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям, медичну реабілітацію (крім тієї, що визначена іншими окремими пакетами послуг).


Окремо, в межах Програми медичних гарантій, виділено пакети пріоритетних медичних послуг інструментальних досліджень для ранньої діагностики новоутворень: гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія та мамографія. Цей напрям визначено пріоритетним у сфері охорони здоров’я у 2020-2022 роках. Пріоритетні послуги – це переважно дороговартісні обстеження, які відповідають міжнародним рекомендаціям до їх проведення. Підвищений тариф на оплату цих послуг сприятиме модернізації матеріально-технічного оснащення закладів і підвищенню якості надання медичної допомоги.


Окремим пакетом медичних послуг визначено лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Медичні послуги, які надаються в стаціонарних умовах


Кожен заклад, який відповідає вимогам, може укласти договір з НСЗУ на надання:


– хірургічної допомоги, що передбачає проведення хірургічних операцій дорослим та дітям на стаціонарному етапі за лікарськими спеціальностями: гінекологія, дитяча гінекологія, комбустіологія, нейрохірургія, дитяча нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, дитяча онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, трансплантологія, урологія, дитяча урологія, хірургія, дитяча хірургія, хірургія серця та магістральних судин, щелепно-лицьова хірургія;


– медичної допомоги, що передбачає надання допомоги дорослим та дітям із не хірургічними (соматичними) захворюваннями в стаціонарних умовах за напрямами: акушерство і гінекологія, алергологія, дитяча алергологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, гематологія, дитяча гематологія, гінекологія, дитяча дерматовенерологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, імунологія, дитяча імунологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, дитяча кардіоревматологія, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, нефрологія, дитяча нефрологія, педіатрія, пульмонологія, дитяча пульмонологія, ревматологія, терапія, токсикологія;


– спеціалізованої медичної допомоги жінкам при пологах і новонародженим, а також передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді;


– спеціалізованої медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та гострому інфаркті міокарда.


Лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, а також медична допомога жінкам при пологах, а також передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді, визначено пріоритетними у сфері охорони здоров’я у 2020-2022 роках. Саме тому до цих медичних послуг було розроблено окремі вимоги до їх надання.  Кожен пролікований у стаціонарних умовах випадок відповідно до основного діагнозу пацієнта та проведеного втручання буде віднесено до окремої діагностично-спорідненої групи (ДСГ).
 

Окремими пакетами медичної допомоги передбачено:


– діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;


– діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;


– психіатрична допомога дорослим та дітям;


– діагностика та лікування дорослих та дітей із туберкульозом;


– діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини;


– лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.


Паліативна медична допомога


Вимоги до паліативної медичної допомоги включають:


– надання паліативної допомоги дорослим та дітям, що надаються в стаціонарних умовах;


– надання паліативної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться вдома, мобільними паліативними бригадами.


Ці вимоги не включають паліативну допомогу, надання якої передбачено Наказом МОЗ України № 504 від 19.03.2018 р. “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги”.Медична реабілітація


Вимоги до послуг з медичної реабілітації передбачають надання стаціонарної чи амбулаторної медичної реабілітації пацієнтам при захворюваннях у підгострому та відновному періодах, тобто поза межами гострого періоду, зокрема:


– дорослим і дітям від трьох років з ураженнями нервової системи;


– дорослим і дітям від трьох років з ураженнями опорно-рухового апарату;


– дітям, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя.


Послуги з медичної реабілітації пацієнтам у гострому періоді захворювання передбачено в пакетах послуг, які надаються в стаціонарних умовах.
 

Специфікації та умови закупівлі пакетів медичних послуг у 2020 році (погоджені Міністерством охорони здоров'я 21 січня 2020 року):


1. ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
 Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

2. ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
 Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

3. АМБУЛАТОРНА ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ:
 Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

4. МАМОГРАФІЯ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ:
 Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

5. ГІСТЕРОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

6. ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

7. КОЛОНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

8. ЦИСТОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

9. БРОНХОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

10. ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ГЕМОДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

11. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

12. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

13. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

14. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА:  
 
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

15. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ:   
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

16. МЕДИЧНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ У СКЛАДНИХ НЕОНАТАЛЬНИХ ВИПАДКАХ:  
   
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

17. ДІАГНОСТИКА ТА ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ:  
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

18. ДІАГНОСТИКА ТА РАДІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

19. ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

20. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ІЗ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

21. ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

22. ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

23. СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

24. МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

25. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, УПРОДОВЖ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

26. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

27. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

28. ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ З ПІДОЗРОЮ АБО ВСТАНОВЛЕНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ГОСТРУ РЕСПІРАТОРНУ ХВОРОБУ COVID-19, СПРИЧИНЕНУ КОРОНАВІРУСОМ SARS-CoV-2:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

29. МЕДИЧНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДАЄТЬСЯ МОБІЛЬНИМИ МЕДИЧНИМИ БРИГАДАМИ, ЩО СТВОРЕНІ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ НА КОРОНАВІРУСНУ ХВОРОБУ (COVID-19):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

30. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА  ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) У ПЕРІОД З 1 ПО 30 КВІТНЯ 2020 РОКУ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
 

31. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА  ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.