04 червня 2020

У всі часи справа захисту та охорони держави була почесною та відповідальною. Нині, враховуючи виклики сьогодення, професія захисників набула особливого значення. Охоронці з честю та гідністю виконують завдання, забезпечуючи надійну охорону державних кордонів нашої Батьківщини. 

 

Козелецький РТЦК та СП запрошує громадян на військову службу за контрактом в десантно-штурмові війська (ДСШ) Збройних Сил України. ДСШ призначений для вертикального охоплення противника та дій в його тилу.

 

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ ЗС України є:

 • стан здоров’я та придатність до військової служби у Десантно-штурмових військах ЗС України за медичними показниками та показниками профвідбору;
 • фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;
 • загальноосвітній рівень;
 • мотивація до військової служби;
 • рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

 

Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

 • з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу — строком на 3 роки;
 • з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу — строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

 

З питань прийому на військову службу за контрактом, або для з’ясування додаткової інформації з питань проходження військової служби громадяни району можуть звертатися до Козелецького РТЦК та СП за телефоном:  (04646) 2-13-81, (04646) 2-15-95.

 

Жителі району, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в десантно-штурмових військах Збройних Сил України, мають подати до Козелецького РТЦК та СП заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.

 

На громадян призовного віку, військовозобов’язаних і жінок, стосовно яких за результатами попереднього вивчення прийняте позитивне рішення Козелецький РТЦК та СП оформляє особову справу та направлення до військової частини (або навчального центру) десантно-штурмових військ Збройних Сил України для укладення контракту.

 

Пільги та гарантії для військовослужбовців рядового, сержантського складу за контрактом

 

Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу у відповідності до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 21.12.91 №2011-XII мають право на наступні пільги:

 

 1. Отримання житла за рахунок держави.

 

Довідково. У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці, які мають вислугу військової служби 20 років і більше, мають право на отримання постійного житла.

 

 1. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм.
 2. Використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.
 3. Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військовоїслужби, при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини.
 4. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).
 5. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорониз доров’я.
 6. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).
 7. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

 

Довідково: Особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах,—в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

 

Після завершення першого контракту, військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).

 

 1. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку вразі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.