25 липня 2019

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» затверджено Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги,  який визначає механізм та умови формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги (далі – ПМД), а також порядок розроблення і затвердження плану спроможної мережі надання первинної медичної допомоги.

 

Метою формування спроможних мереж надання ПМД є досягнення та/або збереження стану спроможності. 

 

У цьому Порядку пояснюється значення термінів:

 

доступність ПМД — сукупність характеристик спроможної мережі ПМД, а також вимог до місця розташування у просторі об’єкта інфраструктури, де надається ПМД, відповідно до яких пацієнт може отримати ПМД відповідної якості;

 

місце надання ПМД — місце здійснення господарської діяльності надавача ПМД, відповідно до отриманої ним ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Ураховуючи періодичність надання ПМД, розрізняють регулярні місця надання ПМД, де прийом пацієнтів відбувається в робочі дні, та нерегулярні, де прийом пацієнтів відбувається менше ніж п’ять робочих днів на тиждень;

 

надавач ПМД — заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, та фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;

 

план спроможної мережі надання ПМД — документ, який містить інформацію про спроможну мережу надання ПМД, викладену відповідно до цього Порядку в описовому та картографічному вигляді;

 

спроможна мережа надання ПМД — організаційно інтегрована сукупність надавачів ПМД, здатних забезпечувати надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнта ПМД відповідно до соціально-демографічних характеристик населення, особливостей його розселення на відповідній території планування;

 

територія доступності (далі — ТД) — сукупність територій населених пунктів в межах однієї території планування, відстань та шляхи сполучення між якими дозволяють забезпечити доступність ПМД найменшою можливою кількістю місць надання ПМД з урахуванням граничної потужності спроможної мережі надання ПМД та загальної кількості мешканців цих населених пунктів;

 

територія планування — територія, для якої розробляється план спроможної мережі надання ПМД та яка перебуває, як правило, в адміністративних межах районів, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим, районів, міст обласного значення;

 

Документом також визначаються:

 

- критерії спроможності мережі надання ПМД;

 

- визначення центральної території доступності;

 

- визначення периферійних територій доступності першого і другого порядку;

 

визначення територіального розташування місць надання ПМД;

 

- визначення економічної доцільності утримання нерегулярних місць надання ПМД;

 

- оформлення перспективного плану; механізм формування спроможних мереж ПМД.

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України та відповідно до Порядку формування розроблено спроможну мережу первинної медичної допомоги в Козелецькому районі.

 

Козелецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини

 

4 місць надання первинної медичної допомоги:

 

- Амбулаторія групової практики (АГ) смт Козелець;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Данівка;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Лихолітки;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Мостище.

 

Загальна кількість лікарів первинної медичної допомоги - 7 чол.

 

Остерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

 

3 місця надання первинної медичної допомоги:

 

- Амбулаторія групової практики (АГ) м.Остер;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Євминка;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Карпилівка.

 

Загальна кількість лікарів первинної медичної допомоги - 5 чол.

 

Чемерська амбулаторія ЗПСМ

 

4 місць надання первинної медичної допомоги:

 

- Амбулаторія групової практики с.Чемер;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Красилівка;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Прогрес;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Хрещате

 

Загальна кількість лікарів первинної медичної допомоги - 2.

 

Кіптівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

 

2 місця надання первинної медичної допомоги:

 

- Амбулаторія монопрактики (АМ) с.Кіпті;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Вовчок

 

Загальна кількість лікарів первинної медичної допомоги - 1

 

Лемешівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

 

2 місця надання первинної медичної допомоги:

 

- Амбулаторія монопрактики (АМ) с.Лемеші;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Патюти

 

Загальна кількість лікарів первинної медичної допомоги - 1

 

Сираївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

 

3 місця надання первинної медичної допомоги:

 

- Амбулаторія монопрактики (АМ) с.Сираї;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Булахів

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Омелянів

 

Загальна кількість лікарів первинної медичної допомоги - 1

 

Деснянська амбулаторія ЗПСМ

 

1 місце надання первинної медичної допомоги:

 

- Амбулаторія групової практики (АГ) смт Десна;

 

Загальна кількість лікарів первинної медичної допомоги - 4

 

Морівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

 

3 місця надання первинної медичної допомоги:

 

- Амбулаторія монопрактики (АМ) с.Морівськ;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Косачівка;

 

- Пункт здоров’я (ПЗ) с.Лебедівка

 

Загальна кількість лікарів первинної медичної допомоги - 1