25 березня 2020

Фінансовий відділ Козелецької районної державної адміністрації

 

ЄДРПОУ: 02318539

 

Адреса: вул.Соборності, б.27, смт Козелець, 17000 (ІV поверх, ліве крило)

 

Телефон: (04646) 4-18-88

 

Електронна пошта:  [email protected]

 

Режим роботи відділу: з 8:00 до 17:00

Перерва на обід з 13:00 до 14:00

 

Вихідні дні - субота та неділя

 

Начальник відділу: Золотаревська Віра Григорівна

 

 

Телефонний довідник працівників фінансового відділу Козелецької районної державної адміністрації

 

№ кабінету           Прізвище, ім’я, по-батькові                         Посада                         Контактна інформація


415                        Золотаревська Віра Григорівна                     начальник                       (04646) 4-18-88


416                       Дейнеко Тетяна Іванівна                               головний спеціаліст         (04646) 4-15-45


416                        Гарбуз Ніна Миколаївна                               головний спеціаліст         (04646) 4-15-45


419                       Кулик Надія Миколаївна                                головний спеціаліст         (04646) 2-15-81

 

 

Положення про фінансовий відділ Козелецької районної державної адміністрації

 

Основні завдання відділу:

 

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

 

- складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

 

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

 

- розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

 

- здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

 

- визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

 

- проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

 

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

 

- бере участь у підготовці  пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

 

- організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і термін подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевих рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди;

 

- готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

 

- складає, затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленими бюджетними призначеннями;

 

- затверджує паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі);

 

- перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

 

- здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до місцевих бюджетів району;

 

- організовує виконання районного бюджету, разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевих рад, органом державної податкової служби, органом Державної казначейської служби України забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

 

- здійснює зведення показників бюджетів, що входять до складу бюджету району для подання Департаменту фінансів обласної державної адміністрації;

 

- готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

 

- проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

 

- розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

 

- інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітній період;

 

- розглядає та подає  пропозиції  для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

 

- здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

 

- застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

 

- приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

 

                            зупинення операцій з бюджетними коштами;

 

                             призупинення бюджетних асигнувань;

 

                              зменшення бюджетних асигнувань;

 

                               повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

 

                                безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

 

- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

 

- забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

 

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

- забезпечує здійснення  заходів щодо  запобігання і протидії корупції;

 

- забезпечує захист персональних даних.