25 березня 2020

Управління соціального захисту населення Козелецької районної державної адміністрації

 

ЄДРПОУ: 03196021

 

Адреса: вул.Соборності, б.27, смт Козелець, 17000

 

Телефон: (04646) 2-12-65

 

Електронна адреса: [email protected]

 

Режим роботи управління: з 8:00 до 17:00

Обідня перерва: з 13:00 до 14:00

 

Вихідні дні: субота та неділя

 

Управління складається з таких структурних підрозділів:

- відділ адресних соціальних виплат

- відділ осіб з інвалідністю та соціально-трудових відносин

- відділ бухгалтерського обліку та інформаційних технологій

- відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

- відділ з питань постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та внутрішньопереміщених осіб

 

Начальник управління: Луговська Валентина Михайлівна

 

Телефонний довідник працівників управління соціального захисту населення
Козелецької районної державної адміністрації

 

№ кабінету Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Контактна інформація
108 Луговська Валентина Михайлівна Начальник управління (04646) 2-12-65
103 Сушко Тамара Володимирівна Державний соціальний інспектор  
Билим Оксана Олексіївна Державний соціальний інспектор
Відділ адресних соціальних виплат
105 Іллєнко Людмила Миколаївна Заступник начальника управління, начальник відділу (04646) 4-21-34
Царинна Ірина Володимирівна Заступник начальника відділу
Хоменко Ірина Олегівна Головний спеціаліст
Мехед Валентина Петрівна Головний спеціаліст
Науменко Антонінна Олегівна Головний спеціаліст
224

 

Адаменко Валентина Юріївна Головний спеціаліст
Погуляй Вікторія Олексіївна Головний спеціаліст
Карпенко Алла Віталіївна Головний спеціаліст
Головко Тамара Борисівна Головний спеціаліст
Адаменко Ірина Володимирівна Головний спеціаліст
Хвостицька Світлана Леонідівна Головний спеціаліст

Відділ осіб з інвалідністю та соціально-трудових відносин

102 Большакова Катерина Володимирівна Заступник начальника управління, начальник відділу  
Музиченко Любов Миколаївна Головний спеціаліст
Галай Людмила Олександрівна Головний спеціаліст

Відділ бухгалтерського обліку та інформаційних технологій

223 Кущ Наталія Олексіївна Начальник відділу (04646) 4-23-43
Кобижча Наталія Іванівна Заступник начальника відділу
Юрченко Любов Григорівна Головний спеціаліст
  Єрмолко Віктор Васильович Головний спеціаліст  
108 Бражинська Раїса Олександрівна Головний спеціаліст (04646) 2-12-65

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

106 Янко Катерина Вікторівна Начальник відділу  
Сочивець Юлія Сергіївна Головний спеціаліст
Коломієць Світлана Олександрівна Головний спеціаліст

Відділ з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та ВПО

107 Вертюх Світлана Олексіївна Начальник відділу  
Лозовицька Тамара Віталіївна Головний спеціаліст
Пахмутова Олена Євгеніївна Головний спеціаліст

 

Положення про управління соціального захисту населення
Козелецької районної державної адміністрації

 

Основні завдання управління:

 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

 

- забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї,  у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

- призначення та виплату соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлов-комунальних послуг і послуг зв’язку;

 

- організація надання соціального  обслуговування населенню; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді;

 

- розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

 

- забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

 

- забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

 

- реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

 

- нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

 

- участь у розробленні та організації виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 

Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

 

- організовує виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує контроль за їх реалізацією;

 

- аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах району та вживає заходів для усунення недоліків;

 

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

 

- вносить пропозиції щодо проекту  районного бюджету;

 

- забезпечує ефективне та цільове використання відповідних  бюджетних коштів;

 

- бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

- розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації;

 

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

- бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання голові районної державної адміністрації;

 

- забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції;

 

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;

 

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управлінння;

 

- постійно інформує населення про виконання визначених законом повноважень;

 

- виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки;

 

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

- забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

- забезпечує захист персональних даних;

 

- залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів;

 

- здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу;

 

- забезпечує організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями;

 

у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

 

- забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, сприяє розвитку соціального діалогу;

 

- проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

 

-  проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

 

-  забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

 

- розробляє (бере участь у розробленні) районну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

 

- бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил України та інших військових формувань і контролює  їх реалізацію;

 

з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

 

-  організовує в межах компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільг на  проїзд окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

 

-  проводить призначення та виплату:

 

а) державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

 

б) щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку; непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг; подає пропозиції районній державної адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту районого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування районних програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

 

в) одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

 

- бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та районній державній адміністрації з питань соціального захисту населення;

 

- сприяє громадянам в отримані документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг;

 

-  проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

 

- проводить розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян і призначені житлові субсидії населенню;

 

- проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

 

- організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв і прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

 

-  надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільних соціальних офісів”;

 

- здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

 

-  організовує роботу  державних соціальних інспекторів;

 

у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

 

-  організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

 

- проводить підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 

-  організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

 

- подає пропозиції до проектів районних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 

-  організовує в межах компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

 

-  організовує збір і подання документів для виплат:

 

а) одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

 

б)  одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.;

 

-  веде облік внутрішньо переміщених осіб;

 

-  проводить перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи;

 

-  аналізує стан виконання комплексних програм, реалізації заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам і подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

 

-  видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

 

-  організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

 

у сфері надання населенню соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи:

 

-  організовує роботу із визначення потреби району в соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів і служб  соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

 

-  інформує населення району про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними надаються;

 

-  забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань їх направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

 

- подає пропозиції районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування щодо створення закладів, установ і служб, які надають психологічні, реабілітаційні соціальні послуги особам і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі громадянам похилого віку, дітям;

 

- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

 

-  забезпечує доступність громадян до соціальних послуг;

 

- бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту та соціального обслуговування населення;

 

- сприяє створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги,  особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

- оцінює конкурсні пропозиції соціальних проектів, які подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

 

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організацій та установи;

 

- у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

-  сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

 

-  організовує роботу в межах своїх повноважень з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

 

- сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

- вживає заходів щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних громадян;

 

- вживає заходів  із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь в діяльності спостережної комісії;

 

у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

 

-  веде облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

 

- проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

 

- приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

 

- проводить виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

 

- визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту;

 

 - подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

 

- інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

 

-  інформує районний центр зайнятості  та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

 

- бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

 

у напрямах протидії торгівлі людьми:

 

- забезпечує виконання програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми;

 

- надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань протидії торгівлі людьми структурним підрозділам районної                   державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям;

 

- забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

 

- інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

 

- забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

 

 

Центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Пономарь Оксана Миколаївна       директор територіального центру                  м.Остер, вул.Незалежності, б.21

                                                          соціального  обслуговування

                                                          Остерської міської ради


 Лось Галина Андріївна                   директор центру надання соціальних            с.Кіпті, вул.Слов’янська, б.51А

                                                           послуг Кіптівської сільсьї ради


Сікачова Валентина Захарівна      начальник відділу соціального захисту           смт Козелець, вул.Соборності,

                                                          населення Козелецької селищної ради           б.27, ІІ поверх


                                     

Квітко Лілія Іванівна                       директор комунальної установи                        (04646) 4-17-36

                                                         "Центр комплексної реабілітації дітей з            [email protected]

                                                         інвалідністю" Козелецької селищної ради


Інтернатна установа

 

Шапка Микола Васильович          директор Козелецького геріатричного пансіонату        (04646) 4-11-51