25 березня 2020

Відділ економічного та агропромислового розвитку
Козелецької районної державної адміністрації

 

Адреса: вул.Соборності, б.27, смт Козелець, 17000

 

Телефони: факс: (04646) 2-15-30

 

Електронна адреса:  [email protected]

 

Режим роботи: з 8:00 до 17:00 з перервою на обід з 13:00 до 14:00

 

Вихідні дні - субота та неділя

 

Начальник відділу: вакансія

 

Телефон: (04646) 2-15-30

 

 

Телефонний довідник відділу економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

№ кабінету           Прізвище, ім’я, по-батькові                                  Посада                    Контактна інформація


213                         Вакансія                                           начальник відділу                      ф.(04646) 2-15-30

                                                                                                                                             [email protected]


214                        Птуха Жанна Миколаївна               головний спеціаліст                   (04646) 2-15-30


219                        Дрофенко Ольга Андріївна            головний спеціаліст                    (04646) 2-14-68

                                                                                                                                             [email protected]


220                      Ткачевська Олена Вікторівна          головний спеціаліст                    (04646) 2-14-68

 

 

Положення про відділ економічного та агропромислового розвитку Козелецької районної державної адміністрації

 

Основні завдання відділу:

- забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;


- участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;


- організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;


- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;


- реалізація державної політики у сфері розвитку підприємницької діяльності в районі (малого і середнього підприємництва);
- проведення моніторингу основних показників фінансової звітності державного сектору економіки;


- реалізація державної політики у сфері розвитку малих міст та селищ району;


- реалізація державної політики у сфері розвитку транспорту і зв’язку району;


- сприяння у розробленні та виконанні «Програми економічного і соціального розвитку району» , в межах своєї компетенції;


- сприяння у розробленні та виконанні «Середньострокової Програми соціально - економічного розвитку району», в межах своєї компетенції;


- моніторинг інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання;


- реалізація державної політики у сфері розвитку промисловості району;


- реалізація державної політики «Про стан мобілізаційної готовності»;


- здійснення організаційних заходів щодо надання організаційно-методичної допомоги підприємствам, організаціям, місцевим органам у питаннях розробки прогнозів економічного і соціального розвитку економіки, ринкових відносин, тощо;


- реалізація державної політики у сфері внутрішньої торгівлі;


- реалізація державної політики в сфері цінового моніторингу на основні соціально-значущі продовольчі товари в торговельній мережі і на ринках;


- реалізація державної політики у сфері розвитку послуг;


- аналіз та оцінювання стану і розвитку діяльності ринків;


- сприяння у розробленні та виконанні «Заходів по залученню інвестицій в розвиток району»;


- моніторинг використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам спрямованих на соціально-економічний розвиток району;


- участь у здійсненні заходів з організації та проведення процедур закупівель за рахунок державних коштів;


- відстеження сфери зовнішньоекономічної діяльності підприємств району;


- планування роботи відділу, внесення пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;


- звітування перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи, в межах компетенції;


- інформаційна взаємодія з структурними підрозділами районної державної адміністрації та районної ради, зовнішніми організаціям;


- підготовка проєктів документів,інформаційно-аналітичних матеріалів, в межах компетенції;


- участь у проведенні нарад, семінарів та їх документального оформлення;


- реалізація державної політики з питань розвитку виставково-ярмаркової діяльності в районі:


- взаємодія відділу в установленому законодавством порядку та в межах повноважень з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами управління, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;


- забезпечення розгляду звернень громадян, пропозицій, заяв, скарг.

 

Відповідно до покладених на нього завдань:


1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень Чернігівської обласної та Козелецької районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;


2) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору району, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові Козелецької районної державної адміністрації і Департаменту розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської обласної державної адміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу регіону;


3) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва; 4) вносить Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва;


5) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;


6) розробляє прогнози розвитку агропромислового комплексу району на коротко- та середньостроковий періоди і програми його розвитку;


7) здійснює моніторинг інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території району та оцінку споживчого попиту і ресурсного наповнення основних видів продовольчих ресурсів;


8) здійснення організаційних заходів щодо надання організаційно- методичої допомоги сільськогосподарським товаровиробникам, підприємствам, організаціям, місцевим органам у питаннях розробки прогнозів економічного і соціального розвитку економіки, ринкових відносин;


9) вживає заходів відповідно до наданих повноважень щодо запобігання і протидії корупції в галузях агропромислового виробництва;


10) розробляє і вносить пропозиції Козелецькій районній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;


11) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;


12) готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;


13) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить Козелецькій районній державній адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
14) звітувати перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ економічного та агропромислового розвитку районної державної адміністрації завдань та затверджених планів роботи, в межах компетенції;


15) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;


16) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

 

17) здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;


18) подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

 

19) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва; 20) координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;


21) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

 

22) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;


23) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;


24) вносить пропозиції щодо напрямків державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;


25) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях сільського господарства, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

 

26) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;


27) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;


28) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;


29) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;


30) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;


31) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;


32) надає консультаційну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах, координує їх фактичне надходження в регіон;


33) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами захисту рослин, мінеральними добривами, насінням сільськогосподарських культур, пально-мастильними матеріалами;


34) спільно з екологічною службою бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, у тому числі на землях, забруднених хімічними речовинами;


35) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;


36) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;


37) бере участь, у межах своєї компетенції, у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;


38) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;


39) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;


40) здійснює моніторинг стану виплати заробітної плати та її розмірів працівникам сільгосппідприємств району, вживає організаційних заходів щодо дотримання роботодавцями чинного законодавства з питань оплати праці;


41) проводить моніторинг аграрної реформи в районі, в тому числі земельно-орендних та майнових відносин в сільгосппідприємствах різних організаційно-правових форм;


42) розробляє проекти розпоряджень голови Козелецької районної державної адміністрації;


43) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;


44) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Козелецької районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;


45) бере участь у підготовці звітів голови Козелецької районної державної адміністрації для їх розгляду на засіданнях колегії Чернігівської обласної державної адміністрації та сесії Козелецької районної ради;


46) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Козелецької районної державної адміністрації;


47) забезпечує в установленому порядку та визначені строки оприлюднення інформації, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом, розміщення її на офіційному веб-сайті Козелецької районної державної адміністрації;


48) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
49) вживає заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних”.


50) забезпечує реалізацію повноважень Козелецької районної державної адміністрації у сфері земельних відносин;


51) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, надає юридичним та фізичним особам послуги, прямо не заборонені діючим законодавством;


52) сприяє у розробленні Програми «Розвиток малого і середнього підприємництва району», в межах своєї компетенції;


54) сприяє у виконанні «Заходів Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва»;


55) бере участь у організації та проведенні заходів до Дня підприємця;


56) сприяє у організації та проведенні засідання Торгівельної Ради підприємців.


57) сприяє розробленню державної цільової Програми «Підтримки соціально – економічного розвитку малих міст», в межах своєї компетенції;


58) сприяє виконанню цільової Програми «Підтримки соціально – економічного розвитку малих міст»;


59) проводить моніторинг основних показників у сфері розвитку малих міст та селищ району;


60) проводить моніторинг основних показників у сфері розвитку транспорту та зв'язку;


61) сприяє у розробленні «Програми економічного і соціального розвитку району», в межах своєї компетенції ;


62) проводить моніторинг основних показників «Програми економічного і соціального розвитку району»;


63) сприяє у розробленні «Середньострокової Програми соціально - економічного розвитку району», межах своєї компетенції ;
64) сприяє у виконанні «Середньострокової Програми соціально - економічного розвитку району;


65) проводить моніторинг основних показників «Середньострокової Програми соціально - економічного розвитку району»;

 

66) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, визначення його пріоритетів;

67) бере участь у розробленні та реалізації заходів спрямованих на нарощення інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі;

 

68) відстежує діяльність сфери інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення інвестиційних намірів;

 

69) сприяє у розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та підготовка відповідних пропозиції керівництву з цих питань;

 

70) підготовка зведеної щоквартальної звітності по залученню інвестицій в господарський комплекс району та подання її до обласної державної адміністрації;

 

71) виконує роботи з прогнозування у сфері розвитку підприємств галузі промисловості;

 

72) організовує проведення моніторингу основних показників у сфері розвитку галузі промисловості;

 

73) організовує виконання робіт, пов’язаних з наданням організаційно-методичної допомоги підприємствам, організаціям, місцевим органам у питаннях розробки прогнозів економічного і соціального розвитку економіки, ринкових відносин;


74) отримує та аналізує обсяги роздрібного товарообігу, підготовка пропозицій щодо прогнозування даних показників;


75) аналізує та оцінює стан і розвитку сфери торгівлі району, участь у розробленні пропозицій щодо розвитку сфери внутрішньої торгівлі, споживчого ринку та формуванні їх інфраструктури, поліпшенні організації та якості обслуговування населення суб’єктами господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства, в межах своєї компетенції;


76) підготовка матеріалів щодо дислокації мережі роздрібної торгівлі, об’єктів ресторанного господарства та інш., подання пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері торгівл;


77) обліковує суб’єктів господарювання сфери торгівлі, щорічна актуалізація змін наявної торговельної мережі фізичних осіб-підприєців;


78) здійснює моніторинг роздрібних цін на основні соціально значущі продовольчі товари в торговельній мережі і на ринках відповідно до контрольних термінів надання інформацій;


79) аналізує та оцінює стан і розвиток ринків району, участь у розробленні пропозицій щодо розвитку ринкової інфраструктури;


80) підготовка матеріалів щодо дислокації ринків;

 

81) сприяє у розробленні «Заходів по залученню інвестицій в розвиток району», межах своєї компетенції;

 

82) проводить моніторинг основних показників «Заходів по залученню інвестицій в розвиток району»;

 

83) проводить моніторинг використання державних коштів що спрямовуються на розвиток району;

 

84) підготовка матеріалів щодо зведеної щомісячної звітністі по використанню державних коштів підпорядкованими розпорядниками коштів;

85) проводить моніторинг зовнішньо-економічної діяльності субєктів господарювання зареєстрованих на території району та проводити роботи з прогнозування відповідних показників;


86) підготовка матеріалів до проектів рішень, розпоряджень та на виконання відповідних доручень в межах своєї компетенції;


87) надає відповідну інформацію для проведення нарад, семінарів відповідно до компетенції;


88) постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;


89) протокольно оформляє наради відповідно до компетенції;


90) підготовка інформацій та матеріалів з питань виставково-ярмаркової діяльності відповідно до контрольних термінів їх надання;


91) участь співробітників в залученні до участі у виставково-ярмаркових заходах підприємств, організацій, суб’єктів господарювання району та СПД інших регіонів;


92) підготовка матеріалів з питань розвитку виставково-ярмаркової діяльності для розроблення Програми соціально - економічного розвитку району;


93) взаємодіє в установленому законодавством порядку та в межах повноважень з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами управління, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;


94) забезпечення своєчасного розгляду звернень, заяв, скарг громадян та в межах компетенції надання відповідей на них.