25 березня 2020

Служба у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації

ЄДРПОУ: 34422477

 

Адреса: вул.Соборності, б.27, смт Козелець, 17000, к.209А

 

Телефон: (04646) 2-12-01

 

Електронна адреса: [email protected]

 

Режим роботи Служби: з 8:00 до 17:00

з перервою на обід з 13:00 до 14:00.

 

Приймання документів: вівторок, середа з 09:00 до 15:00 год., п’ятниця з 09:00 до 16:00 год.

 

Вихідні дні - субота та неділя

 

Начальник служби: Пономаренко Світлана Петрівна

 
 

Положення про Cлужбу у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації

 

 

Основні завдання Служби:

- реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 

- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів, щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

 

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

 

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

 

- ведення державної статистики щодо дітей;

 

- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

 

- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

 

- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

 

 3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

 

4) продає пропозиції до проектів районних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобіганню вчинення ними правопорушень;

 

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного  департаменту з  питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

 

7) разом  з відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої  влади,  науковими  установами  організовує  і проводить   соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і  поширює  міжнародний  досвід  з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

 

8) організовує і  проводить разом  з іншими  структурними підрозділами районної державної адміністрації,  правоохоронними органами  у  справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей,  виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та  безпритульність,  запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

9) розробляє   і  подає  на  розгляд  районної  державної адміністрації та районної ради   пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності;

 

10) веде облік дітей, які опинилися у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок);

 

11) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною;

 

12) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

 

13) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

 

14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

 

15) бере участь у  процесі вибуття дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів,опікунів,  піклувальників,  до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

 

16) готує та подає в  установленому порядку статистичну звітність;

 

17) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

 

18) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

 

19) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

Перелік служб у справах дітей ОТГ

 

№ з/п

 

Назва  ПІБ керівника Поштова адреса № телефону Електронна адреса
1 Служба у справах дітей Остерської міської ради Музика Наталія Анатоліївна вул.Незалежності, б.21, м.Остер, Козелецький район, 17044   [email protected]
2 Служба у справах дітей Кіптівської сільської ради Бриль Ольга Михайлівна вул.Слов’янська, 36Б, с.Кіпті, Козелецький район, 17050 (04646) 3-73-48 [email protected]
3 Служба у справах дітей Деснянської селищної ради Борсук Ніна Олександрівна смт Десна,вул.Ювілейна, б.1А, Козелецький район, 17024