20 березня 2019

Інформація щодо проведення медичних оглядів працівників

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

 

Роботодавець надає до Управління Держпраці у Чернігівській області заяву, на ім’я начальника Управління Рус Н. О., щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

 

До заяви роботодавець додає:

 

  • штатний розклад  (витяг);
  • перелік професій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;
  • перелік професій працівників, де є потреба у професійному доборі;
  • список  осіб віком до 21 року з вказівкою професій;
  • дані щодо лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

 

Начальник визначає фахівця відділу з питань гігієни праці, відповідального за проведення визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

 

Фахівець відділу з питань гігієни праці, роботодавець та представник профспілки узгоджують дату та час проведення роботи з визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду та складають акт визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2018 році (далі – Акт).

 

На підставі Акту роботодавець протягом місяця складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (далі – Список) та погоджує їх з фахівцем відділу з питань гігієни праці. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий – надається закладу охорони здоров’я для проведення медичного огляду працівників, третій – надається до відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Чернігівській області, четвертий – робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

 

Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду із закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів (далі – Комісія), а лікарі пройшли підготовку з професійної патології.

 

Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства та погоджує його із роботодавцем та територіальним закладом Держпраці.

 

Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.

 

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт), який складається у шести примірниках – один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду, профпатологу.

 

Фахівці відділу з питань гігієни праці під час підписання Заключного акта надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які  обов’язкові для виконання. При підписанні Заключного акту роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.

 

Відділ з питань гігієни праці Управління Держпраці у Чернігівській області розташовано за адресою: 14000, м.Чернігів, вул.П’ятницька, б.39, кім.802, контактний телефон (0462)675-548, офіційний веб-сайт: Управління Держпраці у Чернігівській області