02 квітня 2018

ТАРИФИ

на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються Козелецькою центральною районною лікарнею

 

Найменування послуг
Одиниця виміру
чоловіки/жінки
Тариф, грн
1
2
3
4
5
Попередні профілактичні (під час прийняття на роботу) (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічні обов’язкові медичні огляди осіб віком до 21 року:
1. Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов'язані з підійманням на висоту, а також з обслуговуванням підіймальних механізмів попередній огляд чоловіки
182,20
жінки
226,90
періодичний огляд чоловіки
121,70
жінки 166,40
2. Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках попередній огляд чоловіки 135,20
жінки 179,90
періодичний огляд чоловіки 113,10
жінки 157,80
3. Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду попередній огляд чоловіки 129,10
жінки 173,80
періодичний огляд чоловіки 129,10
жінки 173,80
4. Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу попередній огляд чоловіки 143,80
жінки 188,50
періодичний огляд чоловіки 121,70
жінки 166,40
5. Роботи у військовій охороні, службах спецзв'язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати попередній огляд чоловіки 215,00
жінки 259,70
періодичний огляд чоловіки 192,90
жінки 237,60
6. Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони з попередження виникнення і ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів, пожежна охорона попередній огляд чоловіки 215,00
жінки 259,70
періодичний огляд чоловіки 215,00
жінки 259,70
7. Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (не враховано дослідження ФЗД) попередній огляд чоловіки 215,00
жінки 259,70
періодичний огляд чоловіки 215,00
жінки 259,70
8. Роботи на механічному обладнанні попередній огляд чоловіки 143,80
жінки 188,50
періодичний огляд чоловіки 121,70
жінки 166,40
у тому числі:
Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:
9. Огляд лікарем-терапевтом огляд 10,40
10. Огляд лікарем-отоларингологом огляд 12,20
11. Огляд лікарем-офтальмологом огляд 7,00
12. Огляд лікарем-невропатологом огляд 14,00
13. Огляд лікарем-хірургом огляд 8,60
14 Огляд лікарем-акушер-гінекологом огляд 24,10
15. Огляд лікарем-дерматовенерологом огляд 7,90
Лабораторні, функціональні та інші дослідження:
16. Функціональне обстеження (електрокардіограма) дослідження 16,50
17. Аналіз крові (визначення гемоглобіну, лейкоцитів, ШОЕ) дослідження 19,20
18. Загальний аналіз сечі дослідження 24,90
19. Флюорографія грудної клітки дослідження 16,10
20. Рентгенографія грудної клітки дослідження 38,20
21. Бактеріологічне дослідження мазків на флору дослідження 20,60
22. Визначення глютамілтрансферази в крові (ГГТФ) дослідження 38,40
23. Дослідження вестибулярного апарату дослідження 17,70


ТАРИФИ
на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються Козелецькою центральною районною лікарнею
№ п/п Найменування послуг Одиниця виміру Тариф, грн
1
2
3
4
ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДIЛ
1 Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою порада 12,95
2 Консультація (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем на предмет спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) консультація 36,00
3 Обстеження хворого при наявності зубів з урахуванням аналізу прицільної рентгенограми обстеження 47,40
4 Обстеження хворого при наявності зубів з урахуванням аналізу панорамної рентгенограми обстеження 52,95
5 Обстеження хворого при вiдсутностi зубів обстеження 24,35
НЕЗНIМНI ПРОТЕЗИ
Виготовлення незнімних штамповано-паяних протезів
6 Штампована коронка зі сталі (одинарна) штука 139,05
7 Штампована коронка зі сталі з нітрид-титановим покриттям (одинарна) штука 157,85
8 Штампована коронка за Бородюком (комбінована) (одинарна) штука 317,50
9 Штампована коронка за Бородюком (комбінована) з нітрид-титановим покриттям (одинарна) штука 352,55
10 Штампована коронка зі сталі з пластмасовим облицюванням (одинарна) штука 227,55
11 Штампована коронка зі сталі з пластмасовим облицюванням та нітрид-титановим покриттям (одинарна) штука 249,60
12 Штампована бюгельна коронка зі сталі під опорний кламер (одинарна) штука 164,35
13 Штампована бюгельна коронка зі сталі під опорний кламер з нітрид-титановим покриттям (одинарна) штука 183,20
14 Телескопічна коронка (одинарна) штука 285,45

15

Телескопічна коронка з нітрид-титановим покриттям (одинарна)

штука

310,95

Виготовлення незнімних протезів з пластмаси

16

Коронка пластмасова (одинарна)

штука

171,00

Виготовлення суцільнолитих незнімних протезів

17

Лита коронка з хромокобальтового сплаву (одинарна)

штука

312,00

18

Лита коронка з хромокобальтового сплаву з нітрид-титановим покриттям (одинарна)

штука

340,15

19

Лита коронка з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням (одинарна)

штука

400,20

20

Лита коронка з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням та нітрид-титановим покриттям (одинарна)

штука

429,90

Виготовлення литих штифтових зубів

21

Штифтовий литий зуб зі сталі з пластмасовою фасеткою

штука

269,30

22

Штифтовий литий зуб зі сталі з пластмасовою фасеткою та нітрид-титановим покриттям

штука

297,45

Виготовлення мостоподібних незнімних штамповано-паяних протезів

23

Штамповано-паяний протез зі сталі

протез

47,30

24

Штампована коронка зі сталі (в протезі)

штука

136,50

25

Штампована коронка зі сталі з нітрид-титановим покриттям (в протезі)

штука

155,30

26

Штампована коронка зі сталі з пластмасовим облицюванням (в протезі)

штука

223,60

27

Штампована коронка зі сталі з пластмасовим облицюванням та нітрид-титановим покриттям (в протезі)

штука

245,60

28

Штампована коронка за Бородюком (комбінована) (в протезі)

штука

313,50

29

Штампована коронка за Бородюком (комбінована) з нітрид-титановим покриттям (в протезі)

штука

348,60

30

Штампована бюгельна коронка зі сталі під опорний кламер (в протезі)

штука

161,80

31

Штампована бюгельна коронка зі сталі під опорний кламер з нітрид-титановим покриттям (в протезі)

штука

180,65

32

Телескопічна коронка (в протезі)

штука

280,35

33

Телескопічна коронка з нітрид-титановим покриттям (в протезі)

штука

305,85

Виготовлення проміжних частин штамповано-паяних протезів зі сталі

34

Литий зуб зі сталі

штука

82,45

35

Литий зуб зі сталі з нітрид-титановим покриттям

штука

107,10

36

Литий зуб зі сталі з пластмасовою фасеткою

штука

171,90

37

Литий зуб зі сталі з пластмасовою фасеткою та нітрид-титановим покриттям

штука

200,05

38

Лита лапка для литого стального зуба

штука

21,05

Виготовлення мостоподібного протеза з пластмаси

39

Пластмасовий мостоподiбний протез (коронка та зуб)

протез

283,90

Виготовлення проміжних частин пластмасового протеза

40

Додаткова коронка

штука

89,30

41

Додатковий зуб

штука

55,05

Виготовлення суцільнолитого мостоподібного протеза з хромокобальтового сплаву

42

Суцільнолитий мостоподiбний протез з хромокобальтового сплаву без уступа

протез

134,95

43

Суцільнолитий мостоподiбний протез з хромокобальтового сплаву з уступом

протез

169,35

44

Виготовлення гіпсової моделі для суцільнолитих протезів з хромокобальтового сплаву, дорогоцінного металу

модель

121,35

45

Лита коронка з хромокобальтового сплаву в протезі

штука

295,60

46

Лита коронка з хромокобальтового сплаву з нітрид-титановим покриттям в протезі

штука

323,70

47

Лита коронка з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням в протезі

штука

383,75

48

Лита коронка з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням та нітрид-титановим покриттям в протезі

штука

413,45

Виготовлення проміжних частин суцільнолитого мостоподібного протеза з хромокобальтового сплаву

49

Литий зуб суцільнолитого протеза з хромокобальтового сплаву

штука

97,10

50

Литий зуб з хромокобальтового сплаву з нітрид-титановим покриттям

штука

118,80

51

Литий зуб з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням

штука

171,60

52

Литий зуб з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням та нітрид-титановим покриттям

штука

196,45

Додаткові роботи до незнімних паяних протезів

53

Спайка 2 коронок зі сталі

спайка

33,65

54

Спайка 2 коронок зі сталі з нітрид-титановим покриттям

спайка

36,25

55

Спайка 3 коронок зі сталі

спайка

49,50

56

Спайка 3 коронок зі сталі з нітрид-титановим покриттям

спайка

54,70

57

Спайка 4 коронок зі сталі

спайка

65,40

58

Спайка 4 коронок зі сталі з нітрид-титановим покриттям

спайка

73,20

59

Спайка 5 коронок зі сталі

спайка

81,25

60

Спайка 5 коронок зі сталі з нітрид-титановим покриттям

спайка

91,65

61

Спайка 6 коронок зі сталі

спайка

97,15

62

Спайка 6 коронок зі сталі з нітрид-титановим покриттям

спайка

110,10

ЗНIМНI ПРОТЕЗИ

Виготовлення пластинчатих протезів

63

Частковий пластинчатий протез з пластмасовими зубами (пластмаса типу фторакс)

протез

392,40

64

Зуб пластмасовий у частковому протезі (вітчизняного виробництва)

протез

8,10

65

Iмедiат протез (пластмаса типу фторакс)

протез

280,85

66

Повний пластинчатий протез з пластмасовими зубами вітчизняного виробництва (пластмаса типу фторакс)

протез

589,40

67

Повний пластинчатий протез з ускладненою постановкою пластмасових зубів вітчизняного виробництва у анатомічному артикуляторi (пластмаса типу фторакс)

протез

666,25

Додаткові роботи до пластинчатих протезів

68

Виготовлення iндивiдуальної ложки на верхню щелепу з самотвердіючої пластмаси (пластмаса типу фторакс)

штука

136,25

69

Виготовлення iндивiдуальної ложки на нижню щелепу з самотвердіючої пластмаси (пластмаса типу фторакс)

штука

147,70

70

Згинання, установлення в базис стальної арматури та моделювання базису армованого протеза

протез

49,05

71

Виготовлення, кріплення та видалення iзоляцiї для торуса

штука

9,55

72

Добір некомплектних зубів

на 1 протез

2,00

73

Виготовлення еластичної підкладки до базису протеза

штука

94,05

74

Виготовлення і встановлення гнутого кламера зі сталі

штука

9,10

75

Виготовлення гнутого кламера зі сталі з нітрид-титановим покриттям

штука

12,05

76

Виготовлення гнутого кламера за Кеменi

штука

39,15

77

Виготовлення пластмасової капи - ланка капи (пластмаса типу фторакс)

ланка

30,20

Ремонт знімних пластинчатих протезів (самотвердiючою масою)

78

Клiнiчне перебазування старого знімного часткового протеза (пластмаса типу фторакс)

протез

77,30

79

Клiнiчне перебазування старого повного знімного протеза (пластмаса типу фторакс)

протез

88,95

80

Лабораторне перебазування старого повного знімного протеза (пластмаса типу фторакс)

протез

202,95

81

Корекція старого знімного протеза

протез

17,60

82

Перелом базиса

протез

93,65

83

Два переломи в одному базисі

протез

108,70

84

Кріплення 1 зуба (вітчизняного виробництва)

протез

139,35

85

Кріплення 2 зубів (вітчизняного виробництва)

протез

155,20

86

Кріплення 3 зубів (вітчизняного виробництва)

протез

169,90

87

Кріплення 4 зубів (вітчизняного виробництва)

протез

183,20

88

Кріплення 1 кламера

протез

137,55

89

Кріплення 2 кламерiв

протез

154,10

90

Кріплення 1 зуба вітчизняного виробництва та 1 кламера

протез

155,65

91

Кріплення 1 зуба вітчизняного виробництва при ремонті перелому базису

протез

155,45

92

Кріплення 2 зубів вітчизняного виробництва і ремонт перелому базису

протез

171,20

Виготовлення простих бюгельних протезів (хромокобальтовий сплав)

93

Бюгельний протез з пластмасовими зубами (моделювання на гiпсовiй моделі, пластмаса типу фторакс)

протез

738,50

94

Бюгельний протез з пластмасовими зубами та нітрид-титановим покриттям (моделювання на гiпсовiй моделі, пластмаса типу фторакс)

протез

783,15

Виготовлення елементів простих бюгельних протезів з хромокобальтового сплаву (базис із пластмаси або термопласту)

95

Дуга верхня

штука

129,25

96

Дуга нижня

штука

116,85

97

Кламер опорно-утримуючий

штука

61,80

98

Кламер Роуча (Т-подібний)

штука

92,15

99

Кламер одноплечий

штука

75,30

100

Кламер багатоланковий (одна ланка)

ланка

17,65

101

Лапка опорна (додаткова)

штука

16,20

102

Литий зуб

штука

42,50

103

Захисна пластинка з пластмасовою фасеткою

штука

89,90

104

Сiдло (сiтка) для крiплення базису

штука

10,75

105

Обмежувач базису

штука

37,40

106

Вiдгалуження

штука

16,85

107

Кламер Джексона

штука

123,60

ДОДАТКОВI РОБОТИ ДО ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОТЕЗIВ

108

Зняття суцільнолитої коронки

штука

19,40

109

Зняття суцільнолитої коронки із дорогоцінного металу

штука

19,40

110

Зняття штампованої коронки

штука

13,50

111

Зняття штампованої коронки із дорогоцінного металу

штука

13,50

112

Фiксацiя (цементування) пластмасової, штампованої, суцільнолитої, фарфорової, металокерамічної коронки (раніше зробленої)

штука

23,90

113

Зняття відбитка альгiнатними масами

відбиток

23,30

114

Зняття відбитка з гiпса

відбиток

16,10

115

Зняття відбитка-гiпсоблок

відбиток

14,70

116

Зняття відбитка-моноблок - за Сидоренком

відбиток

28,70

117

Вибіркове пришлiфовування горбиків зубів (за умовою звернення пацієнта за даною процедурою)

ряд

33,75

118

Аналіз прицільної рентгенограми

знімок

5,45

119

Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми

знімок

10,90

120

Виклик лікаря додому (тривалість – 1 година)

1 година

89,40