10 вересня 2018

 

26 травня 2020 року розпорядженням Президента України Володимира Зеленського призначений на посаду голови Козелецької районної державної адміністрації Чернігівської області.

 

Заславський Юрій Вікторович народився 01 січня 1963 року в селі Володарка Володарського району Київської області. Громадянин України з 1991 року. Освіта вища.

 

1985 року закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю інженер-механік.

 

Трудову діяльність розпочав 1985 року інженером-технологом ремонтної майстерні Остерського виробничого відділення сільгостехніки.

 

З 1985 до 1987 року працював завідувачем ремонтних майстерень колгоспу «Заповіт Леніна».

 

У 1987-1996 роках – головний інженер Остерського ремонтно-транспортного підприємства.

 

З 1996 до 1999 року обіймав посаду першого заступника голови правління ВАТ «Остерський «Агротехсервіс», а з 1999 до 2006 року – посаду голови правління цього підприємства.

 

У 2006 – 2015 роках працював заступником Остерського міського голови.

 

З 2016 до 2020 року - перший заступник голови Козелецької райдержадміністрації.

 

Одружений. Має дорослого сина.

 

Голова районної державної адміністрації
 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» очолює Козелецьку районну державну адміністрацію, формує і здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за  виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

 

Забезпечує на території району дотримання Конституції України, законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

 

Інформує голову Чернігівської обласної державної адміністрації та щорічно звітує перед ним про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище району.

 

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з Чернігівською обласною державною адміністрацією, Чернігівською обласною та Козелецькою районною радами, їх виконавчим апаратом у процесі поточної діяльності.

 

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до статей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

Затверджує положення про апарат та визначає структуру апарату районної державної адміністрації.

 

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації або уповноважує на це своїх заступників.

 

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду на умовах конкурсу.

 

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів Козелецької районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

 

Інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Козелецьку районну державну адміністрацію.

 

Утворює для сприяння здійсненню повноважень Козелецької районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

 

Забезпечує реалізацію повноважень місцевого самоврядування, які делегуються Козелецькій районні державній адміністрації Козелецькою районною радою, а також інших наданих повноважень.

 

Звітує перед Козелецькою районною радою з питань виконання програм  економічного та соціального розвитку території, бюджету та делегованих повноважень.

 

Здійснює безпосереднє керівництво правовим забезпеченням діяльності районної державної адміністрації; реалізацією заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району, з дотриманням державної таємниці.

 

Координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідних районних підрозділів територіальних органів центральної виконавчої влади, взаємодію з органами влади вищого рівня, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

 

Спрямовує та координує діяльність відділу юридичного забезпечення, управління персоналом та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної і оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами.

 

Забезпечує взаємодію з Козелецьким відділом Ніжинської місцевої прокуратури, Козелецьким районним судом при здійсненні повноважень районної державної адміністрації у сфері управління.

 

Голова районної державної адміністрації в межах діючого законодавства та своїх повноважень спрямовує і координує діяльність районного відділення поліції  Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції  в Чернігівській області.

 

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

 

Забезпечує виконання обов'язків за міжнародними договорами України на території Козелецького району та взаємодію районної державної адміністрації із судами загальної юрисдикції та спеціалізованими судами, правоохоронними органами району.

 

Керує роботою:

 

  • Колегії районної державної адміністрації.
  • Робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
  • Комісії з питань захисту прав дитини.
  • Ради з питань взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
  • Постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації.
  • Районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
  • Комісії з оцінки корупційних ризиків у районній державній адміністрації.
  • Рада регіонального розвитку Козелецького району.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
11 серпня 2020 року № 189