ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
в районній державній адміністрації

 

Ви можете залишити повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо працівників районної державної адміністрації, які можливо вчинили корупційне, або пов'язане з корупціє правопорушення.

 

Цілодобова телефонна гаряча лінія «Стоп-корупція» за якою приймаються повідомлення про моливі факти вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення:  (073)078-28-33

 

Внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону - способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу.

 

Повідомлення про корупцію можна подати на гарячу телефонну лінію, офіційний веб-сайт, загальну електронну пошту Козелецької районнної державної адміністрації, іншими засобами поштового зв’язку, особисто, усно, письмово.

 

 

 

Повідомлення розглядається у строк не більше 15 днів від дати його отримання.

 

Отримати інформацію стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення можна засобами поштового зв’язку або на електронну адресу.

 

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або повязаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

 

Інформація у повідомленні має містити одну або кілька з таких ознак:

 

1) для повідомлень про корупцію - факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:

 

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;

 

УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності  таких реквізитів:

 

 • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону,   яка може бути перевірена;
 • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

 

Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт, загальну пошту райдержадміністрації, направляються з підписом у сканованому вигляді.

 

Вимоги до анонімних повідомлень про можливі факти вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду визначаються Розділом VIII Закону України «Про запобігання корупції».

 

         Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції до яких може звернутися громадянин:

 • органи прокуратури;
 • органи Національної поліції;
 • Національне антикорупційне бюро України;
 • Національне агентство з питань запобігання корупції.