Козелецька РДА
   Анонси          Графік прийому громадян

          Назад


          Графік прийому громадян керівництвом Козелецької районної державної адміністрації

          Швед Володимир Іванович голова районної державної адміністрації кабінет №315 1,3 понеділок 10.00-13.00 14.00-17.00
          Заславський Юрій Вікторович перший заступник голови районної державної адміністрації кабінет №314 2,4 понеділок 08.00–13.00 14.00–17.00
          Жидкова Віра Іванівна заступник голови районної державної адміністрації кабінет №312 1,3 середа 08.00–13.00 14.00–17.00
          Пенська Наталія Володимирівна керівник апарату районної державної адміністрації кабінет №313 1,3 п’ятниця 08.00–13.00 14.00–17.00

          Роз‘яснення довідкового характеру працівниками апарату - щоденно 08.00–13.00; 14.00–17.00

          
          
          Україна
          КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
          РОЗПОРЯДЖЕННЯ
          від 6 січня 2012р. №3
          сел. Козелець

          Про затвердження порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації

          Відповідно до статей 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації", статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, удосконалення організації особистого прийому громадян керівниками районної державної адміністрації:

          1. Затвердити порядок організації та проведення особистого прийому громадян у районній державній адміністрації (додається).

          2. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

          3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Луппу І.В.

          Голова районної
          державної адміністрації
          Л.О. Мисливець       
          
          
          ПОРЯДОК
          організації та проведення особистого прийому громадян у Козелецькій районній державній адміністрації

          1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистого прийому громадян у районній державній адміністрації.

          2. Особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації проводиться згідно із затвердженим графіком у приміщенні адміністративного будинку райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: сел. Козелець, вул. Комсомольська, 27.

          3. Організація та проведення особистого прийому громадян керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється у визначені дні й години відповідно до графіка та в порядку, визначеному керівниками цих установ.

          4. Головою райдержадміністрації особисто проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

          5. Вхід громадян до приймальні райдержадміністрації вільний і не потребує оформлення перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу.

          6. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації здійснюється після реєстрації у журналі особистого прийому, запис у якому проводить відповідальний спеціаліст .

          7. Особистий прийом громадян, ведення журналу реєстрації особистого прийому громадян і зберігання документів за пропозиціями, заявами, скаргами першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації організовується та здійснюється ними безпосередньо.

          8. Інформація про порядок, графік особистого прийому керівництвом районної державної адміністрації публікуються на офіційному веб-сайті або районній газеті та розміщуються у фойє районної державної адміністрації.

          9. Під час запису громадян на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються  змісту звернення. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

          10. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відповідальним працівником певного відділу, управління, структурних підрозділів вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підбір. Не розглядаються повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або надано заявнику аргументоване роз’яснення згідно  чинного законодавства.

          11. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і особи, які перебувають у родинних зв’язках з цими громадянами (за бажанням останніх).

          12. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх з’ясування працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

          13. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

          14. У випадку, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через його складність і необхідність додаткового вивчення, заявник може викласти суть звернення у формі письмової заяви для подальшого розгляду. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

          15. Про результати розгляду звернення заявнику повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

          16. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання заявникові відповіді несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

          17. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, відповідь заявникам дає кожен виконавець у межах своєї компетенції.

          18. Інформація керівництву райдержадміністрації та письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом керівників відділів, управлінь, структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та інших органів, яким доручено розгляд звернень і до повноважень яких входять вирішення порушених у зверненнях питань.

          19. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни: визнані судом недієздатними при наявності такої інформації; стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень; які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів; звернення, яких знаходяться в стадії розгляду і остаточне рішення з  яких ще не прийнято; якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то в цьому випадку відповідальний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян надає роз’яснення щодо шляхів їх вирішення по суті, із зазначенням органів державної влади або місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, куди в подальшому необхідно звернутися заявникові; при порушенні терміну подання скарги до органу вищого рівня; при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або на нього надано аргументоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства. У разі виникнення непорозумінь із заявником відповідальний працівник свої подальші дії погоджує з керівником апарату райдержадміністрації.

          20. У разі, якщо особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, першим заступником і заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації не може відбутися за графіком через поважні причини, здійснюється заміна посадової особи відповідно до повноважень (розподілу обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації) першого заступника голови, заступників голови районної державної адміністрації.

          21. Посадова особа, яка проводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень: задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення; відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення; прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

          22. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до „Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

          Назад          25 Травня 2017 10:35

          Чи хотіли б ви бачити сторінку Козелецької РДА у соцмережах для участі у прийнятті управлінських рішень органів районної влади?