Козелецька РДА
Анонси               
               
               
               
               
               
               
               
               Зразок звернення

               Назад

               
               
               Голові Козелецької районної державної адміністрації
               (прізвище, ім’я, по-батькові заявника) (адреса місця проживання заявника, електронна адреса, контактний телефон)
               З В Е Р Н Е Н Н Я

               (пишеться в довільній формі з викладенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання, вимоги).

               (дата)
               (підпис)
               
               

               Згідно Закону України «Про звернення громадян». Під зверненнями громадян розуміють викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

               Скарга — це звернення з вимогою про відновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями різних органів влади, організаціями і посадовцями.

               Заява — це звернення із проханням про сприяння в реалізації законних прав та інтересів громадян, а також повідомлення про порушення законодавства чи недоліки в роботі органів влади та організацій.

               Пропозиція (зауваження) — звернення, у якому висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності органів влади та організацій.

               Оскільки кожен вид звернення має свій зміст і порядок розгляду, то правильніше кожне своє звернення називати відповідною назвою — або скаргою, або заявою, або пропозицією.

               Складаючи звернення:

               - починайте його зі слів «Шановний» і закінчуйте «З повагою»;

               - в одному зверненні краще торкатися одного питання, якщо питань багато, кілька звернень з кожного окремого питання;

               - спочатку викладіть стисло зміст та історію вирішення Вашої проблеми із посиланнями на відповідність Ваших вимог законодавчим актам або, навпаки, на суперечність їм організації, на яку Ви скаржитеся;

               - в кінці текст звернення повинен мати чіткі вимоги-побажання, а не розмиті «просимо розібратися»;

               - у ідеалі обсяг звернення не має перевищувати однієї сторінки стандартного А4 формату;

               - після тексту самого звернення слід написати слово «Додатки» і письмово(та до звернення) копії рішень, що оскаржуються, і копії відповідей інших установ, до Ви вже раніше зверталися зі свого питання, а також кількість їхніх сторінок

               (листів).

               Звернення має бути обов'язково підписаним Вами із вказівкою Вашого прізвища, імені, по батькові, містити дані про Ваше місце проживання, а також дату. Без цих відомостей звернення визнається анонімним і обов'язковому розгляду не підлягає.

               У будь-якому випадку Ви повинні скласти свої звернення у кількості не менше, ніж 2-а примірники — один примірник відправиться до адресата, а другий, з відміткою про реєстрацію-вручення, залишиться у Вас на руках.

               Є два основні способи подання документації.

               Перший — реєстрація в канцелярії установи, до якої Ви віддаєте два примірники своєї заяви. Прийняття, розгляд та реєстрація звернень громадян у всіх організаціях повинні проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №348.

               Одна заява залишається в канцелярії (або приймальні, або у особи, відповідальної за приймання заяв), а на іншому працівник канцелярії повинен вказати дату надходження документа, поставити свій підпис, зазначити прізвище та ініціали і поставити штамп із вхідним номером. Після цього Ви можете забрати свій примірник. Не забудьте до того ж запитати номер телефону, за яким Ви зможете дізнатися, кому Ваш лист скеровано для розгляду.

               Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому ухваленню і розгляду.

               Інший варіант надсилання кореспонденції — рекомендованим листом з отриманням повідомлення про вручення.

               
                  
                  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

               Назад               19 Липня 2017 10:11
               10 Липня 2017 16:14
               29 Червня 2017 10:16
               27 Червня 2017 16:05