Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://kozadm.cg.gov.ua/old

15 січня 2013


Голові Козелецької районної державної адміністрації
(прізвище, ім’я, по-батькові заявника) (адреса місця проживання заявника, електронна адреса, контактний телефон)
З В Е Р Н Е Н Н Я

(пишеться в довільній формі з викладенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання, вимоги).

(дата)
(підпис)

Згідно Закону України «Про звернення громадян». Під зверненнями громадян розуміють викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Скарга — це звернення з вимогою про відновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями різних органів влади, організаціями і посадовцями.

Заява — це звернення із проханням про сприяння в реалізації законних прав та інтересів громадян, а також повідомлення про порушення законодавства чи недоліки в роботі органів влади та організацій.

Пропозиція (зауваження) — звернення, у якому висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності органів влади та організацій.

Оскільки кожен вид звернення має свій зміст і порядок розгляду, то правильніше кожне своє звернення називати відповідною назвою — або скаргою, або заявою, або пропозицією.

Складаючи звернення:

- починайте його зі слів «Шановний» і закінчуйте «З повагою»;

- в одному зверненні краще торкатися одного питання, якщо питань багато, кілька звернень з кожного окремого питання;

- спочатку викладіть стисло зміст та історію вирішення Вашої проблеми із посиланнями на відповідність Ваших вимог законодавчим актам або, навпаки, на суперечність їм організації, на яку Ви скаржитеся;

- в кінці текст звернення повинен мати чіткі вимоги-побажання, а не розмиті «просимо розібратися»;

- у ідеалі обсяг звернення не має перевищувати однієї сторінки стандартного А4 формату;

- після тексту самого звернення слід написати слово «Додатки» і письмово(та до звернення) копії рішень, що оскаржуються, і копії відповідей інших установ, до Ви вже раніше зверталися зі свого питання, а також кількість їхніх сторінок

(листів).

Звернення має бути обов'язково підписаним Вами із вказівкою Вашого прізвища, імені, по батькові, містити дані про Ваше місце проживання, а також дату. Без цих відомостей звернення визнається анонімним і обов'язковому розгляду не підлягає.

У будь-якому випадку Ви повинні скласти свої звернення у кількості не менше, ніж 2-а примірники — один примірник відправиться до адресата, а другий, з відміткою про реєстрацію-вручення, залишиться у Вас на руках.

Є два основні способи подання документації.

Перший — реєстрація в канцелярії установи, до якої Ви віддаєте два примірники своєї заяви. Прийняття, розгляд та реєстрація звернень громадян у всіх організаціях повинні проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №348.

Одна заява залишається в канцелярії (або приймальні, або у особи, відповідальної за приймання заяв), а на іншому працівник канцелярії повинен вказати дату надходження документа, поставити свій підпис, зазначити прізвище та ініціали і поставити штамп із вхідним номером. Після цього Ви можете забрати свій примірник. Не забудьте до того ж запитати номер телефону, за яким Ви зможете дізнатися, кому Ваш лист скеровано для розгляду.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому ухваленню і розгляду.

Інший варіант надсилання кореспонденції — рекомендованим листом з отриманням повідомлення про вручення.