Козелецька РДА
Анонси               
               
               
               
               
               
               
               
               - порядок доступу до публічної інформації в райдержадміністрації

               Назад


               Місце для роботи запитувачів із документами що містять публічну інформацію:

               17000, с-ще Козелець, вул. Соборності, 27, Кабінет №208

               Контактна особа:

               Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації Тел./факс (04646) 4-24-68 Електронна адреса: kozadm_post@cg.gov.ua Ієвлева Оксана Володимирівна

               Посадові особи:

               Керівник апарату райдержадміністрації, Тел./Факс.(04646) 4-22-10 Пенська Наталія Володимирівна
               Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Тел.Факс (04646) 4-24-68 Електронна адреса: kozadm_post@cg.gov.ua Банько Алла Андріївна

               Порядок

               доступу до публічної інформації

               в районній державній адміністрації

               Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

               Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

               Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім»я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

               Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови облдержадміністрації або керівнику апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі і надсилається адресату.

               Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п"яти робочих днів з дня отримання запиту.

               У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

               Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

               У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п»яти робочих днів з дня отримання запиту.

               Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк визначених розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України (стаття 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

               У разі, коли района державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

               Якщо районної державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

               Назад               19 Липня 2017 10:11
               10 Липня 2017 16:14
               29 Червня 2017 10:16
               27 Червня 2017 16:05