Козелецька РДА
   Анонси                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 План роботи на тиждень

                 Назад

                 2018 рік

                 Січень

                 План роботи РДА на 01 - 07 січня 2018 року

                 План роботи РДА на 08 - 14 січня 2018 року

                 2017 рік

                 Грудень

                 План роботи РДА на 04 - 10 грудня 2017 року

                 План роботи РДА на 11 - 17 грудня 2017 року

                 План роботи РДА на 18 - 24 грудня 2017 року

                 План роботи РДА на 25 - 31 грудня 2017 року

                 Листопад

                 План роботи РДА на 06 - 12 листопада 2017 року

                 План роботи РДА на 13 - 19 листопада 2017 року

                 План роботи РДА на 20 - 26 листопада 2017 року

                 План роботи РДА на 27 листопада - 3 грудня 2017 року

                 Жовтень

                 План роботи РДА на 02 - 08 жовтня 2017 року

                 План роботи РДА на 09 - 15 жовтня 2017 року

                 План роботи РДА на 16 - 22 жовтня 2017 року

                 План роботи РДА на 23 - 29 жовтня 2017 року

                 План роботи РДА на 30 жовтня - 5 листопада 2017 року

                 Вересень

                 План роботи РДА на 04 - 10 вересня 2017 року

                 План роботи РДА на 11 - 17 вересня 2017 року

                 План роботи РДА на 18 - 24 вересня 2017 року

                 План роботи РДА на 25 вересня - 01 жовнтня 2017 року

                 Серпень

                 План роботи РДА на 07 - 13 серпня 2017 року

                 План роботи РДА на 14 - 20 серпня 2017 року

                 План роботи РДА на 21 - 27 серпня 2017 року

                 Липень

                 План роботи РДА на 03 - 09 липня 2017 року

                 План роботи РДА на 10 - 16 липня 2017 року

                 План роботи РДА на 17 - 23 липня 2017 року

                 План роботи РДА на 24 - 30 липня 2017 року

                 План роботи РДА на 31 липня - 06 серпня 2017 року

                 Червень

                 План роботи РДА на 05 - 11 червня 2017 року

                 План роботи РДА на 12 - 18 червня 2017 року

                 План роботи РДА на 19 - 25 червня 2017 року

                 План роботи РДА на 26 червня - 2 липня 2017 року

                 Травень

                 План роботи РДА на 01 - 07 травня 2017 року

                 План роботи РДА на 08 - 14 травня 2017 року

                 План роботи РДА на 15 - 21 травня 2017 року

                 План роботи РДА на 22 - 28 травня 2017 року

                 План роботи РДА на 29 травня - 04 червня 2017 року

                 Квітень

                 План роботи РДА на 03 - 09 квітня 2017 року

                 План роботи РДА на 10 - 16 квітня 2017 року

                 План роботи РДА на 17 - 23 квітня 2017 року

                 План роботи РДА на 24 - 30 квітня 2017 року

                 Березень

                 План роботи РДА на 06 - 12 березня 2017 року

                 План роботи РДА на 13-19 березня 2017 року

                 План роботи РДА на 20 - 26 березня 2017 року

                 План роботи РДА на 27 березня - 02 квітня 2017 року

                 Лютий

                 План роботи РДА на 06 - 12 лютого 2017 року

                 План роботи РДА на 13 - 19 лютого 2017 року

                 План роботи РДА на 20 - 26 лютого 2017 року

                 План роботи РДА на 27 лютого - 5 березня 2017 року

                 Січень

                 План роботи РДА на 02 - 08 січня 2017 року

                 План роботи РДА на 09 - 15 січня 2017 року

                 План роботи РДА на 16 - 22 січня 2017 року

                 План роботи РДА на 23 - 29 січня 2017 року

                 План роботи РДА на 30 січня - 05 лютого 2017 року

                 2016 рік

                 Грудень

                 План роботи РДА на 05 - 11 грудня 2016 року

                 План роботи РДА на 12 - 18 грудня 2016 року

                 План роботи РДА на 19 - 25 грудня 2016 року

                 План роботи РДА на 26 грудня 2016 року - 1 січня 2017 року

                 Листопад

                 План роботи РДА на 07 - 13 листопада 2016 року

                 План роботи РДА на 14 - 20 листопада 2016 року

                 План роботи РДА на 21 - 27 листопада 2016 року

                 План роботи РДА на 28 листопада - 4 грудня 2016 року

                 Жовтень

                 План роботи РДА на 03 - 09 жовтня 2016 року

                 План роботи РДА на 10 - 16 жовтня 2016 року

                 План роботи РДА на 17 - 23 жовтня 2016 року

                 План роботи РДА на 24 - 30 жовтня 2016 року

                 План роботи РДА на 31 жовтня - 6 листопада 2016 року

                 Вересень

                 План роботи РДА на 05 - 11 вересня 2016 року

                 План роботи РДА на 12 - 18 вересня 2016 року

                 План роботи РДА на 19 - 25 вересня 2016 року

                 План роботи РДА на 26 вересня - 02 жовтня 2016 року

                 Серпень

                 План роботи РДА на 01 - 07 серпня 2016 року

                 План роботи РДА на 08 - 12 серпня 2016 року

                 План роботи РДА на 15 - 21 серпня 2016 року

                 План роботи РДА на 22 - 28 серпня 2016 року

                 План роботи РДА на 29 серпня - 04 вересня 2016 року

                 Липень

                 План роботи РДА на 04 - 10 липня 2016 року

                 План роботи РДА на 11 - 17 липня 2016 року

                 План роботи РДА на 18 - 24 липня 2016 року

                 План роботи РДА на 25 - 31 липня 2016 року

                 Червень

                 План роботи РДА на 06 - 12 червня 2016 року

                 План роботи РДА на 13 - 19 червня 2016 року

                 План роботи РДА на 20 - 26 червня 2016 року

                 План роботи РДА на 27 червня - 03 липня 2016 року

                 Травень

                 План роботи РДА на 02 - 08 травня 2016 року

                 План роботи РДА на 09 - 15 травня 2016 року

                 План роботи РДА на 16 - 22 травня 2016 року

                 План роботи РДА на 23 - 29 травня 2016 року

                 План роботи РДА на 30 квітня - 05 червня 2016 року

                 Квітень

                 План роботи РДА на 04 - 10 квітня 2016 року

                 План роботи РДА на 11 - 17 квітня 2016 року

                 План роботи РДА на 18 - 24 квітня 2016 року

                 План роботи РДА на 25 квітня - 01 травня 2016 року

                 Березень

                 План роботи РДА на 29 лютого - 06 березня 2016 року

                 План роботи РДА на 07 - 13 березня 2016 року

                 План роботи РДА на 14 - 20 березня 2016 року

                 План роботи РДА на 21 - 27 березня 2016 року

                 План роботи РДА на 28 березня - 03 квітня 2016 року

                 Лютий

                 План роботи РДА на 01 - 07 лютого 2016 року

                 План роботи РДА на 08 - 14 лютого 2016 року

                 План роботи РДА на 15 - 22 лютого 2016 року

                 План роботи РДА на 22 - 28 лютого 2016 року

                 Січень

                 План роботи РДА на 04 - 10 січня 2016 року

                 План роботи РДА на 11 - 17 січня 2016 року

                 План роботи РДА на 18 - 24 січня 2016 року

                 План роботи РДА на 25 - 31 січня 2016 року

                 2015 рік

                 Грудень

                 План роботи РДА на 28 грудня 2015 року - 03 січня 2016 року

                 План роботи РДА на 21 - 27 грудня 2015 року

                 План роботи РДА на 14 - 20 грудня 2015 року

                 План роботи РДА на 07 - 13 грудня 2015 року

                 Листопад

                 План роботи РДА на 30 листопадан - 06 грудня 2015 року

                 План роботи РДА на 23 - 29 листопада 2015 року

                 План роботи РДА на 16 - 22 листопада 2015 року

                 План роботи РДА на 09 - 15 листопада 2015 року

                 План роботи РДА на 02 - 08 листопада 2015 року

                 Жовтень

                 План роботи РДА на 26 жовтня - 01 листопада 2015 року

                 План роботи РДА на 18 - 25 жовтня 2015 року

                 План роботи РДА на 12 - 18 жовтня 2015 року

                 План роботи РДА на 05 - 11 жовтня 2015 року

                 Вересень

                 План роботи РДА на 28 вересня - 04 жовтня 2015 року

                 План роботи РДА на 21 - 27 вересня 2015 року

                 План роботи РДА на 14 - 20 вересня 2015 року

                 План роботи РДА на 07 - 13 вересня 2015 року

                 Серпень

                 План роботи РДА на 31 серпня - 06 вересня 2015 року

                 План роботи РДА на 24 - 30 серпня 2015 року

                 План роботи РДА на 17 - 23 серпня 2015 року

                 План роботи РДА на 10 - 16 серпня 2015 року

                 План роботи РДА на 03 - 09 серпня 2015 року

                 Липень

                 План роботи РДА на 27 липня - 02 серпня 2015 року

                 План роботи РДА на 20-26 липня 2015 року

                 План роботи РДА на 13-19 липня 2015 року

                 План роботи РДА на 06-12 липня 2015 року

                 
                 

                 Червень

                 План роботи РДА на 29.06.2015 - 05.07.2015 року

                 План роботи РДА на 22-28 червня 2015 року

                 План роботи РДА на 15-21 червня 2015 року

                 План роботи РДА на 08-14 червня 2015 року

                 План роботи РДА на 01-07 червня 2015 року

                 
                 

                 Травень

                 План роботи РДА на 25-31 травня 2015 року

                 План роботи РДА на 18-24 травня 2015 року

                 План роботи РДА на 11-17 травня 2015 року

                 План роботи РДА на 04-10 травня 2015 року

                 
                 

                 Квітень

                 План роботи РДА на 27.04.2015 - 03.05.2015 року

                 План роботи РДА на 04-10 квітня 2015 року

                 План роботи РДА на 27 квітня-03 травня 2015 року

                 План роботи РДА на 20-26 квітня 2015 року

                 План роботи 13-19 квітня 2015 року

                 
                 

                 Березень

                 План роботи 30 березня -05 квітня 2015 року

                 План роботи РДА на 23-29 березня 2015 року

                 План роботи РДА на 16-22 березня 2015 року

                 План роботи РДА 09-15 березня 2015 року

                 План роботи РДА на 06-12 березня 2015 року

                 План роботи РДА на 02-08 березня 2015 року

                 
                 

                 Лютий

                 План роботи РдА на 23 лютого-01 березня 2015 року

                 План роботи РДА на 16-22 лютого 2015 року

                 План роботи РДА на 09-15 лютого 2015 року

                 План роботи РДА на 02 лютого-08 лютого 2015 року

                 
                 

                 Січень

                 План роботи РДА на 26 січня-01 лютого 2015 року

                 План роботи РДА на 19-25 січня 2015 року

                 11.02.16 Заходи на тиждень з 15.02-22.02.16 р..doc

                 Назад                 12 Січня 2018 15:52
                 09 Січня 2018 12:33
                 03 Січня 2018 10:53
                 18 Грудня 2017 10:59
                 12 Грудня 2017 11:34
                 12 Грудня 2017 11:10
                 12 Грудня 2017 11:08
                 24 Листопада 2017 16:34
                 21 Серпня 2017 15:57

                 Чи задоволені Ви роботою ЦНАП та умовами, створеними для відвідувачів?